domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

Pochmurno
2°C
róża wiatrów
wschód słońca: 06:1506:15
zachód słońca: 17:3817:38
Pochmurno
wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 9km/h
ciśnienie: 1013hPa

Pojutrze:
Okresami deszczOpady przelotne
Pochmurno
7°C w nocy
11°C w dzień
Jutro:
PogodniePochmurno
Opady przelotne
4°C w nocy
11°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 135

przeglądarka:
OS:

03.02.2020

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

Stawki podatku od nieruchomości

OD GRUNTÓW:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,36 zł od 1 m2 powierzchni;
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

 1. mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanymmateriałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem, że podatek od chlewni, stodół, obór niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalnością gospodarczą wynosi – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 6. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

źródło: Uchwała nr XIV/104/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

ZWOLNIENIA Z PODATKU:

Na terenie gminy zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 1. budynki mieszkalne lub ich części;
 2. budynki i grunty wykorzystywane do celów:
  1. prowadzenia działalności związanej z ochroną przeciwpożarową,
  2. prowadzenia podstwowej opieki medycznej;
  3. budynki mieszkalne lub ich części, pozostałe budynki lub ich części i grunty wykorzystywane do celów gospodarki komunalnej;
  4. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;
  5. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie:
   1. zaopatrzenia w ciepło,
   2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
   3. odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych,
   4. sportowej i rekreacyjnej.

Zwolnienia, o których mowa powyżej nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Niezbędne formularze:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

źródło: Uchała nr XI/106/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

nieruchomości

nieruchomości