domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1383

przeglądarka:
OS:

15.11.2023

PRZETARG USTNY NA NIERUCHOMOŚCI

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
 

II przetarg ustny nieograniczony  na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński, stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole, położonego na działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W/00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: dwa pokoje ,łazienka ,pokój z aneksem kuchennym, przedpokój o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2, wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącym: 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89m2. Ogrzewanie lokalu mieszkalnego z kotłowni lokalnej. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46, wolny jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu. Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej Nr SCHE/18546/141/2023. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię EP wynosi: 376,22 kWh (m2-rok)    
Cena wywoławcza wynosi: 119.200,00zł. (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych ). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 34 .Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości  10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  11.12.2023 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński. Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie    nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone   wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu. Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 16.11 2023 r. do 11.12.2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 21 września 2023 r.    
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu    można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 12 
lub telefonicznie pod numerem (56)6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15.
Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2023    oraz    
wyciąg z ogłoszenia w prasie (Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargu    można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56)688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu
                                                                                                      

II przetarg ustny nieograniczony  na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w budynku Nr 32 w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński, stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole , położonego na działce ew. nr 47 /3 o pow. 0.2342ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie KW nr TO1W /00032759/0. W skład lokalu wchodzi: pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka, korytarz    Łączna pow. użytkowa lokalu wynosi 36,85 m2, wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącym : 3981/53947 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 2,96m2 . Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne w lokalu na paliwo stałe (węgiel ). Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zielnowo 32 ,  wolny jest od długów ,obciążeń ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu . Nabywca z chwilą zakupu zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym kosztów funduszu remontowego z tytułu przeprowadzonego remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej Nr SCHE/18546/136/2023 .Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię EP wynosi: 198,96 kWh (m2-rok).    
Cena wywoławcza wynosi: 72.000,00zł.(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych ). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 34 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości  8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  11.12.2023 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński. Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami    przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń .Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika .Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie, Burmistrz    może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń    Urzędu . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 16.11.2023 r. do 11.12.2023 r. w godz. od    8:00 do 14:00 .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 21 września 2023 r.    
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 12 
lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:15.
Ogłoszenie o przetargach zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2023    oraz    
 wyciąg z ogłoszenia w prasie (Gazeta Pomorska). Szczegółowe informacje w sprawie przetargu    można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56)688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.