domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

14°C
róża wiatrów
wschód słońca: 07:2307:23
zachód słońca: 17:3417:34

wiatr południowy południowo zachodni (SSW)
prędkość wiatru: 16 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 648

przeglądarka:
OS:

31.12.2020

INFORMACJE I DEKLARACJA ZA ODPADY 2021

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj
  1. Zmianie ulega Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (Uchwała Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński), który określa wymagania w zakresie: selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; przydomowych kompostowników; uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami; rodzaju i minimalnej pojemności pojemników; utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych; obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe; wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
  2. Od dnia 01.01.2021 r. zmianie ulega metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka opłaty (Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).W związku z powyższym na terenie gminy obowiązywać będzie jedna stawka, która wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 46,00 zł miesięcznie od osoby.
  3. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 21,00 zł od osoby. Jednocześnie właściciele takich nieruchomości nie otrzymają pojemnika na bioodpady.Zadeklarowane posiadanie przydomowego kompostownika zgodnie z ustawą podlega kontroli.
  4. Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XXII/185/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia br. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej urzędu, w Urzędzie Miasta i Gminy oraz u sołtysów. Deklarację można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jednocześnie informujemy, że prowadzona będzie bieżąca weryfikacja poprawności złożonych deklaracji oraz zadeklarowanej ilości osób.
  5. Zmianie ulegają również harmonogramy oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Harmonogramy dostępne są na stronie internetowej, w Urzędzie, u sołtysów, a także dostarczane będą przez pracowników firmy odbierającej odpady.
  6. Właściciele domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, również zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 stycznia br.  Wysokość opłaty dla takich nieruchomości stanowi ryczałtową stawkę i wynosi 181,00 zł rocznie w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Natomiast w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 362,00 zł rocznie.
  7. Terminy płatności – w związku z obowiązkiem złożenia nowych deklaracji do dnia 15 stycznia, termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2021 r. został przesunięty do dnia 31.01.2021 r. Płatność za pozostałe miesiące pozostaje bez zmian, tj. do 15 dnia każdego miesiąca, w którym obowiązek ponoszenia opłaty powstał.
  8. Przypominamy także przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych z prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Umowy powinny być podpisane z przedsiębiorcą wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 56 6886 010 wew. 158) bądź osobisty przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  
Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.