Wtorek, 19 listopada 2019. Imieniny dziś obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Seweryna, Salomea, Matylda, Maksym, Faustyna, Paweł

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

RODO

24.05.2018 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, biuro nr 1

Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest Krystian Sumiński, biuro nr 19 na 1 piętrze urzędu. Telefon kontaktowy: 56 6886010 wew. 157.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Urząd Miasta i Gminy przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. przetwarzanie ma na celu ochronę mienia publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu podczas załatwiania spraw

Jakie prawa masz kontaktując się z urzędem ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Masz prawo żądać od administratora dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Czy muszę podawać dane osobowe ?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym (może też być warunkiem zawarcia umowy). Pracownicy urzędu udzielą informacji jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

Czy muszę wyrazić zgodę na monitoring w urzędzie ?

W przypadku obecności w urzędzie, Twoje dane osobowe zostaną przetworzone podczas rejestracji systemu monitorującego. Wchodząc do budynku wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa swojego oraz innych osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do czasu nadpisania ich nowymi danymi, nie dłużej niż 30dni.

Dostaję z urzędu smsy. Czy moje dane są bezpieczne ?

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim umożliwia otrzymywanie bezpłatnych smsów. Usługa ta realizowana jest za pośrednictwem trzeciej firmy, z którą została podpisana umowa powierzenia danych osobowych. Twoje dane są bezpieczne. Dane, które zbieramy:

numer telefonu – realizacja usługi
imię i nazwisko oraz numer PESEL – identyfikacja osoby

Masz prawo żądać od administratora dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Administrator 

24.05.2018 r.

MONITORING

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz na terenie gminy jest burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 56 6886010 wew.157, adres email: kryzys@radzynchelminski.eu
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F
 4. Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 5. Kategoria danych osobowych: wizerunek osób przebywających w strefie monitoringu,
 6. Źródłem danych są rejestratory systemu monitoringu,
 7. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do nadpisania nowymi danymi nie dłuższy niż 30 dni,
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Administrator danych

 


Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.