Niedziela, 21 lipca 2019. Imieniny dziś obchodzą: Daniel, Daniela, Dalida, Wiktor, Wawrzyniec

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

Zarządzanie Kryzysowe

 

 

Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam na codzień. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się w naszych dotychczasowych wyobrażeniach.

W dobie ocieplania się klimatu i tzw. „efektu cieplarnianego” możemy oczekiwać nasilenia występowania anomalii pogodowych, których rezultatem mogą być gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne, ulewy, gradobicia, ekstremalne temperatury i inne. Zaskakują nas swoją grozą i skalą destrukcji, pociągającą za sobą nierzadko śmierć lub utratę dorobku życia.

Zwykle dopiero po tragedii uświadamiamy sobie, jak ważna jest nasza pokora wobec sił natury. Zaczynamy doceniać (niestety za późno) znaczenie wiedzy o podstawach zachowania się w takich sytuacjach, nie bagatelizowania żadnego symptomu mogącego wystąpić zdarzenia, przygotowania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków. Niejednokrotnie stan wiedzy, pokory i przygotowania decyduje o rozmiarach wyrządzonych szkód.

Pamiętajmy, nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności „przewidywania” w rodzaju: ja wiem najlepiej, niczego złego z tej chmury nie wyniknie”, bo pomyłka w ocenie i bagatelizowanie zagrożenia może kosztować zbyt wiele. Słuchajmy z uwagą komunikatów meteorologicznych podawanych w ogólnopolskich i regionalnych środkach masowego przekazu. Żywioł może Ci zagrozić nie tylko w miejscu stałego zamieszkania, ale również tam, gdzie się znajdziesz niezależnie od powodu wyjazdu. Działajmy w sposób wyprzedzający, przygotujmy się do potencjalnych sytuacji kryzysowych na miarę swoich możliwości.

Im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym skutki będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.

Odpowiednio do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z dnia 21 maja 2007r.nr89 poz.590) w Urzędzie Miasta i Gminy został powołany przez Burmistrza Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wymieniony zespół jest organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze gminy.

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i odpowiednio – gminny zespół nie dysponuje zespołem interwencyjnym specjalistów, który mógłby podjąć natychmiast działania w zakresie usuwania skutków zaistniałego zdarzenia w każdym miejscu na terenie gminy.

W sprawach związanych z problemami wodno-kanalizacyjnymi gminny zespół powiadamia konserwatorów zatrudnionych w urzedzie. Fachowcy dyżurujący pod telefonem komórkowym 664096815 w godzinach pozasłużbowych siłą rzeczy przybędą na miejsce awarii z opóźnieniem mogącym wywoływać frustrację mieszkańca(ów) dotkniętego(ych) skutkami jakiejś awarii. Trudno w takiej sytuacji podpowiadać poszkodowanemu(ym), aby uzbroić się w cierpliwość. Niemniej w imieniu zespołu gminnego proszę o zrozumienie i odrobinę cierpliwości połączonej z podjęciem we własnym zakresie działań, które leżą w zasięgu możliwości poszkodowanego.

Możemy korzystać z interwencji, do których powołany jest posterunek energetyczny, a także gminny lekarz weterynarii. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających reakcji najszybszej jak to możliwe, musimy korzystać z ogólnych telefonów alarmowych, PSP, Policji, Pogotowia ratunkowego, drogowego, energetycznego itp., itd.

Gminny zespół zwoływany jest przez Burmistrza po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową.

Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w gminie Radzyń Chełmiński warunkują:

  1. jakość przygotowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
  2. znajomość zadań przez osoby funkcyjne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  3. środki finansowe (gminna rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji kryzysowej, umiejętne przesuwanie przeznaczenia środków finansowych);
  4. stan oraz stopień gotowości sił i środków zarządzania kryzysowego;
  5. porozumienia i umowy o odpłatnym udostępnianiu sprzętu przez zakłady pracy i właścicieli indywidualnych;
  6. znajomość zagrożeń i zasad zachowania się w przypadku ich wystąpienia przez ludność gminy;
  7. przygotowanie merytoryczne pracowników urzędu gminy do wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej;
  8. współpraca urzędu miasta gminy z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy dla dobra ogółu mieszkańców.


Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.