Piątek, 6 grudnia 2019. Imieniny dziś obchodzą: Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


Mikołajki,
Dzień Odlewnika
login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

lodowisko

30.01.2019 r.

LODOWISKO - OPŁATY I GODZINY OTWARCIA

1. Opłaty wstępu na lodowisko (od 1 lutego 2019)

 • bilet normalny – 7 zł,

 • bilet ulgowy – 5 zł (dzieci młodzież ucząca się do 26. r.ż oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny ),

 • bilet z dopłatą samorządową - 1 zł (tj. dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – mieszkańcy innych gmin będą mogli skorzystać z ulgi w przypadku podpisania porozumienia z Gminą Radzyń Chełmiński przez włodarzy tych gmin).

 

2. Wejście na lodowisko obywać się będzie wyłącznie o pełnych godzinach:

 • poniedziałek – piątek: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

 • sobota-niedziela: 15.00,16.00, 17.00, 18.00

3. Jazda na lodowisku trwa 50 min.

4. Płatność za bilety możliwa wyłącznie gotówką w kasie na lodowisku.

5. Osoba chcąca zakupić bilet ulgowy jest zobowiązana do okazania dokumentu uprawniającego do skorzystania ze zniżki (Karta Dużej Rodzin, legitymacja szkolna, studencka) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – obsłudze lodowiska.

czwartek 31 stycznia 2019r. – lodowisko czynne już według nowych zasad

/jednak bez ponoszenia opłat/


25.01.2019 r.

LODOWISKO NA DWA DNI :)

DATA

GODZINY OTWARCIA

28-29.01.2019

(poniedziałek,wtorek)


09:00 – 15:00 - szkoła*

16:00 – 19:00 - ogólnodostępne

19:00 – 20:00 - osoby pełnoletnie

* Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim


14.01.2019 r.

LODOWISKO- HARMONOGRAM NA OKRES FERII

Harmonogram otwarcia lodowiska w Radzyniu Chełmińskim w okresie zimowych ferii

DATA

GODZINY OTWARCIA

14.01.2019

(poniedziałek)


10:00 – 13:00 - szkoła*

14:00 – 19:00 - ogólnodostępne

19: 00 – 20:00 - osoby pełnoletnie


15 .01. 2019

(wtorek)

10:00 – 11:00 - rezerwacja lodowiska

11:00 – 14:00 - szkoła*

14:00 – 19:00 - ogólnodostępne

19:00 – 20:00 - osoby pełnoletnie


16 – 18.01.2019

( sroda, czwartek, piątek)

10:00 – 13:00 - szkoła*

14:00 – 19:00 - ogólnodostępne

19:00 – 20:00 - osoby pełnoletnie

19 – 20 I 2019

(sobota, niedziela)

13:00 – 18:00 - ogólnodostępne

18:00 – 19:00 - osoby pełnoletnie

21 - 25 I 2019

(poniedziałk - piatek)

12:00 – 18:00 - ogólnodostępne

18:00 – 19:00 - osoby pełnoletnie

26 - 27 I 2019

(sobota - niedziela)

13:00 – 18:00 - ogólnodostępne

18:00 – 19:00 - osoby pełnoletnie

* Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim -zajęcia zorganizowane - "Ferie na lodowisku"


04.01.2019 r.

LODOWISKO- HARMONOGRAM

Harmonogram otwarcia lodowiska w Radzyniu Chełmińskim

DATA

GODZINY OTWARCIA

6.01.2019

NIECZYNNE

7-11.01.2019
(poniedzialek-piątek)

10.00 – 15.30 szkoła *

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

12-13.01.2019
(sobota-niedziela)

15.00 – 18.00 Ogólnodostępne

18.00 – 19.00 Osoby pełnoletnie

* Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

15.03.2018 r.

LODOWISKO- HARMONOGRAM

Harmonogram otwarcia lodowiska w Radzyniu Chełmińskim

DATA

GODZINY OTWARCIA

19-21.12.2018
(środa-piątek)

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

22-23.12.2018
(sobota-niedziela)

15.00 – 18.00 Ogólnodostępne

18.00 – 19.00 Osoby pełnoletnie

24-26.12.2018

NIECZYNNE

27-28.12.2018
(czwartek-piątek)

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

29-30.12.2018
(sobota-niedziela)

15.00 – 18.00 Ogólnodostępne

18.00 – 19.00 Osoby pełnoletnie

31.12.2018
1.01.2019

NIECZYNNE

2-4.01.2019
(środa-piątek)

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

5.01.2019
(sobota)

15.00 – 18.00 Ogólnodostępne

18.00 – 19.00 Osoby pełnoletnie

6.01.2019

NIECZYNNE


27.12.2017 r.

REGULAMIN LODOWISKA

REGULAMIN

korzystania z krytego lodowiska w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim


 1. Lodowisko stanowi własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 60 10.
 2. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 3. Lodowisko jest czynne w okresie zimy wg harmonogramu zamieszczonego każdorazowo na stronie: www.radzynchelminski.eu
 4. Lodowisko jest ogólnodostępne z uwzględnieniem pierwszeństwa dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nie dotyczy sytuacji zawartych porozumień między gminami oraz grup zorganizowanych na podstawie odrębnych umów.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych, zajęć zorganizowanych lub wystąpienia szczególnych okoliczności, zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska o czym będzie każdorazowo informować na stronie www.radzynchelminski.eu.
 6. Na tafli jednorazowo może przebywać maksymalnie 50 osób.
 7. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 8. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie ponosi odpowiedzialności finansowo-prawnej z tytułu nie przestrzegania regulaminu oraz innych zasad bezpieczeństwa.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami. Zaleca się stosowanie kasków ochronnych, ochraniaczy i rękawiczek.
 10. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 9 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy), który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci oraz odpowiada za szkody przez nie wyrządzone.
 11. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku (ruch prawostronny) a jej prędkość powinna być dostosowana do zastanych warunków (np. ilość osób przebywających na tafli, ilość dzieci lub uczących się jeździć).
 12. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub utracone na lodowisku i poza nim.
 13. Osoby łamiące zasady regulaminu, oraz nie stosujące się do poleceń obsługi będą wypraszane z obiektu lub otrzymają zakaz wstępu na okres wyznaczony przez opiekuna obiektu.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Na terenie lodowiska funkcjonuje system monitoringu wizyjnego z zapisem, który może być wykorzystany do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób łamiących zasady regulaminu i naruszających porządek wewnętrzny obiektu.
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu i innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować pracownika obsługi lodowiska i POLICJĘ – tel. 997, w razie wypadku POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999, tel. alarmowy - 112

Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych uczestników przebywających na tafli lodowiska.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach,
 3. Jazdy z kijami hokejowymi i plecakami (nie dot. grup zorganizowanych)
 4. Wykonywania skoków,
 5. Gwałtownego hamowania,
 6. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami,
 7. Rzucania śnieżkami,
 8. Siadania na bandach lodowiska,
 9. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu innym niż łyżwy,
 10. Palenia tytoniu i picia alkoholu,
 11. Wprowadzania zwierząt,
 12. Używania otwartego ognia,
 13. Innych zachowań mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa.

Każda osoba korzystająca z lodowiska zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.