Poniedziałek, 17 grudnia 2018. Imieniny dziś obchodzą: Olimpia, Łazarz, Jolanta, Florian, Łukasz

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

lodowisko


15.03.2018 r.

LODOWISKO O TYDZIEŃ DŁUŻEJ

Harmonogram otwarcia lodowiska w Radzyniu Chełmińskim

w okresie od: 16 marca do 23 marca 2018 r.

DATA

GODZINY OTWARCIA

16 marzec 2018
(piątek)

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

17 marzec 2018
(sobota)

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne (zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

18 marzec 2018
(niedziela)

NIECZYNNE

19 – 21 marzec 2018
(poniedziałek-środa)

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

22 – 23 marzec 2018
(czwartek-piątek)

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie


01.03.2018 r.

HARMONOGRAM MARZEC

DATA

GODZINY OTWARCIA


01 – 02 marzec 2018

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie


03 – 04 marzec 2018

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne

(zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

05 – 09 marzec 2018

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie


10 – 11 marzec 2018

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne

(zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

12 – 15 marzec 2018

10.00 – 13.00 Ogólnodostępne

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie


15 marca 2018r. zakończenie sezonu.

12.02.2018 r.

FERIE NA LODOWISKU

W związku z brakiem zgłoszeń grup zorganizowanych na okres ferii do korzystania z lodowiska, informujemy że następuje zmiana w harmonogramie. Od dnia 13-23 lutego 2018 r. (oprócz sobót i niedziel), lodowisko w godz. od 10:00 do 13:00 będzie ogólnodostępne dla wszystkich.

10.00 – 13.00 Ogólnodostępne

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie


02.02.2018 r.

HARMONOGRAM LUTY

DATA

GODZINY OTWARCIA

01 – 02 luty 2018

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

03 – 04 luty 2018

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne( zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

05 – 09 luty 2018

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

10 – 11 luty 2018

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne( zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

12 – 16 luty 2018

I tydzień Ferii

10.00 – 13.00 Grupy zorganizowane

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

17 – 18 luty 2018

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne( zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

19 – 23 luty 2018

II tydzień Ferii

10.00 – 13.00 Grupy zorganizowane

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie

24 – 25 luty 2018

13.00 – 18.00 Ogólnodostępne( zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi)

26 – 28 luty 2018

09.00 – 14.30 Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

16.00 – 19.00 Ogólnodostępne

19.00 – 20.00 Osoby pełnoletnie30.01.2018 r.

LODOWISKO DLA WSZYSTKICH

Burmistrzowie, wójtowie i przedstawicielka Prezydenta Miasta Grudziądza - spotkali się wczoraj i zgodnie z uzgodnionymi wcześniej warunkami korzystania z lodowiska w Radzyniu Chełmińskim, podpisali stosowne deklaracje. W ramach uzgodnień, aby uniknąć niepotrzebnych sporów - burmistrz Krzysztof Chodubski zgodził się udostępnić bezpłatnie lodowisko wszystkim bez względu na miejsce zamieszkania przez 7 dni w tygodniu (zgodnie z obowiązującym harmonogramem korzystania z lodowiska), pod warunkiem, że włodarze gmin ościennych wystąpią do mieszkańców swoich gmin i zaapelują do nich, aby:
- w soboty korzystali z lodowiska (oprócz mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński, którzy mają nieograniczony dostęp 7 dni w tygodniu) mieszkańcy gmin: Książki, Ryńsk, Grudziądz, Łasin i Miasta Wąbrzeźna,
- w niedziele korzystali z lodowiska mieszkańcy gminy Radzyń Chełmiński oraz miasta Grudziądza.
W dni od poniedziałku do piątku - lodowisko dostępne jest dla wszystkich bez żadnych ograniczeń.

Korzystanie z lodowiska wiązę się z koniecznością bezwględnego przestrzegania regulaminu lodowiska (tablica ogłoszeń usytuowana przy obiekcie lodowiska) - Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z dnia 5 stycznia 2018, poz.119. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie zadowoli wszystkich - a dzięki niemu unikniemy niepotrzebnych kolejek do wejścia i niebezpiecznego tłoku w soboty i niedziele. Zapraszamy do odwiedzin i nieograniczonej zabawy na lodzie!


9.01.2018 r.

LODOWISKO W WEEKENDY TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem korzystania z bezpłatnego lodowiska, od weekendu przypadającego na 20-21 styczeń 2018 roku - lodowisko udostępnione będzie w weekendy wyłacznie mieszkańcom miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Nie dotyczy to mieszkańców gmin, z którymi podpisano porozumienia międzygminne.


29.12.2017 r.

HARMONOGRAM NA STYCZEŃ

Lodowisko czynne jest w miesiącu styczniu 2018 roku w następujących dniach:

SOBOTY, NIEDZIELE

13:00 - 18:00

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

16:00 - 19:00

19:00 - 20:00 (osoby pełnoletnie)


27.12.2017 r.

REGULAMIN LODOWISKA

REGULAMIN

korzystania z krytego lodowiska w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim


 1. Lodowisko stanowi własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 60 10.
 2. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 3. Lodowisko jest czynne w okresie zimy wg harmonogramu zamieszczonego każdorazowo na stronie: www.radzynchelminski.eu
 4. Lodowisko jest ogólnodostępne z uwzględnieniem pierwszeństwa dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nie dotyczy sytuacji zawartych porozumień między gminami oraz grup zorganizowanych na podstawie odrębnych umów.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych, zajęć zorganizowanych lub wystąpienia szczególnych okoliczności, zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska o czym będzie każdorazowo informować na stronie www.radzynchelminski.eu.
 6. Na tafli jednorazowo może przebywać maksymalnie 50 osób.
 7. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 8. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie ponosi odpowiedzialności finansowo-prawnej z tytułu nie przestrzegania regulaminu oraz innych zasad bezpieczeństwa.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami. Zaleca się stosowanie kasków ochronnych, ochraniaczy i rękawiczek.
 10. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 9 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy), który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci oraz odpowiada za szkody przez nie wyrządzone.
 11. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku (ruch prawostronny) a jej prędkość powinna być dostosowana do zastanych warunków (np. ilość osób przebywających na tafli, ilość dzieci lub uczących się jeździć).
 12. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub utracone na lodowisku i poza nim.
 13. Osoby łamiące zasady regulaminu, oraz nie stosujące się do poleceń obsługi będą wypraszane z obiektu lub otrzymają zakaz wstępu na okres wyznaczony przez opiekuna obiektu.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Na terenie lodowiska funkcjonuje system monitoringu wizyjnego z zapisem, który może być wykorzystany do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób łamiących zasady regulaminu i naruszających porządek wewnętrzny obiektu.
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu i innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować pracownika obsługi lodowiska i POLICJĘ – tel. 997, w razie wypadku POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999, tel. alarmowy - 112

Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych uczestników przebywających na tafli lodowiska.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach,
 3. Jazdy z kijami hokejowymi i plecakami (nie dot. grup zorganizowanych)
 4. Wykonywania skoków,
 5. Gwałtownego hamowania,
 6. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami,
 7. Rzucania śnieżkami,
 8. Siadania na bandach lodowiska,
 9. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu innym niż łyżwy,
 10. Palenia tytoniu i picia alkoholu,
 11. Wprowadzania zwierząt,
 12. Używania otwartego ognia,
 13. Innych zachowań mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa.

Każda osoba korzystająca z lodowiska zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 


27.12.2017 r.

GODZINY OTWARCIA DO KOŃCA ROKU 2017

Lodowisko czynne jest w następujących dniach:

27 - 30 grudnia - godz: 12:00 - 15:00 i 16:00 - 19:00

31 grudnia - nieczynne

 Copyright (c) 2007-2018 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.