Sobota, 24 sierpnia 2019. Imieniny dziś obchodzą: Jerzy, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Malina

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

rok 2015

 

 

Chcesz otrzymywać smsy o zjawiskach meteorologicznych, imprezach kulturalnych i sportowych i innych ? Wypełnij oświadczenie i otrzymuj bezpłatnie SMSy!

Jesteśmy na Facebooku. Dla Ciebie.


31.12.2015 r.

OD 2 STYCZNIA ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!

W najbliższym tygodniu temperatura powietrza w Radzyniu Chełmińskim w ciągu dnia nie będzie wyższa niż -3° C, w związku z tym już dziś zapraszamy wszystkich na lodowisko w Parku Sportu i Rekreacji...Oto jak będzie czynne:

 
do dyspozycji
Zespołu Szkół
dzieci do lat 12*
młodzież i dorośli
2.01.2016
sobota
-
12-15
16-21
3.01.2016
niedziela
-
12-15
16-21
4.01.2016
poniedziałek
11-15
16-18
18-21
5.01.2016
wtorek
11-15
16-18
18-21
6.01.2015
środa
-
12-15
16-21
7.01.2015
czwartek
11-15
16-18
18-21

* dzieci do lat 12 tylko pod opieką osoby dorosłej. Abyśmy mogli z lodowiska korzystać bezpiecznie, każdy wchodzący na taflę zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, który jest na zdjęciu obok. Jednorazowo na lodowisku może przebywać 70 osób.29.12.2015 r.

ZWOLNIENIA LEKARSKIE DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:

 • w formie papierowej  na formularzu ZUS – ZLA (tak jak dotychczas), albo
 • wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
 •  wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.
 • Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.
  Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.
  Podstawa prawna: art. 6 i art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

  Więcej informacji o na stronie www.krus.gov.pl. Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


  28.12.2015 r.

  ŚMIECI - INFORMACJE

  W związku z dniem wolnym przypadającym w piątek 01.01.2016 r., nastąpi zmiana w odbiorze odpadów komunalnych. Z terenów wiejskich: Stara Ruda, Rywałd, Gołębiewo, Czeczewo odpady zostaną odebrane dnia 02.01.2016 r. (sobota).

  Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że zgodnie z uchwałą nr XI/109/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana terminu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym przedmiotowa opłata uiszczana będzie z góry, tj. w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym obowiązek ponoszenia opłaty powstał.


  28.12.2015 r.

  SESJA RADY MIEJSKIEJ NA KONIEC ROKU

  Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2015r. (środa) o godz. 10:00 w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

      Porządek posiedzenia XII Sesji Rady Miejskiej:

   


   


  17.12.2015 r.

  ŚMIECI DO WIGILII

  W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia nastąpi zmiana w odbiorze odpadów komunalnych. Z terenu miasta odpady odebrane zostaną dnia 22.12.2015 r. (wtorek), natomiast z terenów wiejskich: Fijewo wieś, Rozental, Kneblowo, Szumiłowo, Nowy Dwór, Dębieniec, Zielnowo, Gawłowice, Gziki odpady zostaną odebrane dnia 24.12.2015 r. (czwartek).

   

   

   


  17.12.2015 r.

  67 LAT RAZEM  Państwo Aleksandra i Kazimierz Nadworni przez życie przechodzą razem już 67-lat! Z tej okazji Burmistrz Krzysztof Chodubski wraz z pracownikiem USC Krystyną Smolińską złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia na dalsze lata. Gratulujemy!


  15.12.2015 r.

  W WIGILIĘ URZĄD NIECZYNNY

  Wigilia 24 grudnia 2015 roku jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku). Urząd będzie nieczynny także 25,26 i 27 grudnia. W pozostałe dni zapraszamy od 7:15 do 15:15.

   


  03.12.2015 r.

  ZABRAKNIE PRĄDU

  Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 8 grudnia 2015r. w godzinach 8-11. w dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

  Zakrzewo 1,2,3,4,5,6 RDP,7, Fijewo PZZ, Oczyszczalnia, Szumiłowo 1,2,3.

  Energa podaje obszary objęte konkretnymi stacjami transformatorowymi - nie podaje niestety obszarów adresowych. Operator Energa za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przeprasza. Telefon Pogotowia Energetycznego: 991.

   


  03.12.2015 r.

  SESJA RADY MIEJSKIEJ W PONIEDZIAŁEK

  Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

      Porządek posiedzenia XI Sesji Rady Miejskiej:


  1.12.2015 r.

  CHOINKA USTROJONA

  Na Placu Towarzystwa Jaszczurczego stanęła choinka. Będzie jednym z elementów wystroju świątecznego naszego miasta. Choinka Bożonarodzniowa przyozdobiona została bombkami i kokardami w dwóch kolorach - czerwonym i złotym. Przy choince będzie postawiona jak co roku bozonarodzeniowa szopka.

  24.11.2015 r.

  PSZOK W ZAKRZEWIE


  Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński:

  - Składowisko odpadów Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o.  miejscowości Zakurzewo

  Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje, że na terenie gminy istnieje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który został urządzony i wyposażony przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Grudziądz ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz.
  PSZOK mieści się w miejscowości Zakrzewo – teren oczyszczalni ścieków.
  Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddawać odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz pod numerem telefonu (56) 6886 001 wew. 158.  

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz. 
  Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz pod numerem telefonu (56) 6886 001 wew. 158.  


  23.11.2015 r.

  WYSTAWA GOŁĘBI, KRÓLIKÓW i DROBIU W SZKOLE


  19.11.2015 r.

  BURMISTRZ KRZYSZTOF CHODUBSKI ODZNACZONY!

  Krzysztof Chodubski - Burmistrz Radzynia Chełmińskiego samorządowcem jest od wielu lat. Za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu terytorialnego otrzymał 18 listopada odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W imieniu Ministra Cyfryzacji i Administracji odznakę Krzysztofowi Chodubskiemu i pozostałym odznaczonym przypięła Wojewoda Ewa Mes.

  Wszyscy odznaczeni:

  Krzysztof Baranowski – starosta lipnowski, Tomasz Barczak – starosta mogileński, Ryszard Brejza – prezydent miasta Inowrocławia, Rafał Bruski – prezydent miasta Bydgoszczy, Krzysztof Chodubski – burmistrz Radzynia Chełmińskiego, Andrzej Grabowski – burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Mirosław Graczyk – starosta toruński, Zbigniew Jaszczuk- starosta żniński, Kazimierz Kaczmarek – wójt gminy Wielka Nieszawka, Franciszek Koszowski – starosta świecki, Krzysztof Maćkiewicz – starosta wąbrzeski, Tadeusz Majewski – starosta inowrocławski, Robert Malinowski – prezydent miasta Grudziądza, Barbara Nowakowska – wójt gminy Rogowo, Antoni Pawski – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Michał Skałecki – wójt gminy Lubiewo, Zofia Topolińska – wójt gminy Lniano.


  17.11.2015 r.

  ZABRAKNIE PRĄDU W PIĄTEK

  Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej w dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej "Zielnowo 4 obwód 200 Sosik" w dniu 20 listopada 2015r. w godzinach 9-13.

  Energa podaje obszary objęte konkretnymi stacjami transformatorowymi - nie podaje niestety obszarów adresowych. Operator Energa za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przeprasza. Telefon Pogotowia Energetycznego: 991.


  16.11.2015 r.

  60 LAT PAŃSTWA GRABOWSKICH

  Państwo Irena i Bogusław Grabowscy z Radzynia Chełmińskiego świętowali 60-lecie swojego ślubu.
  Życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości oraz szacunku ze strony najbliższych złożył Burmistrz Krzysztof Chodubski oraz przedstawicielka USC - Krystyna Smolińska.

  12.11.2015 r.

  104 LATA PANI ANI

  Pani Anna Szymańska - najstarsza mieszkanka Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. - dziś obchodzi swoje 104 urodziny! Gratulacje! Całe życie związana z Radzyniem, wychowała piątkę dzieci i doczekała się 17 wnucząt oraz 16 prawnucząt. Jej główne pasje to szydełkowanie oraz literatura. Obecnie - ciesząc się dobrym zdrowiem i samopoczuciem mieszka sama korzystając jedynie z doraźnej pomocy syna i opiekunek. Czy sekretem na długowieczność jest pogoda ducha, którą solenizantka na pewno posiada?


  12.11.2015 r.

  DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

  11 listopada tradycyjnie złożone zostały wieńce i kwiaty na pomniku w Radzyniu Chełmińskim. Choć wczorajsze święto jest świętem radosnym -97 lat temu uzyskaliśmy niepodległość - pamiętamy o tych wszystkich, którzy tę niepodległość wywalczyli własną krwią.


  10.11.2015 r.

  AZBEST Z DOFINANSOWANIEM


  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Dofinansowanie mogą uzyskać zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach programu możliwe jest pokrycie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1 000,00 zł do każdej 1 tony unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest. Właściciele obiektów muszą oświadczyć, iż nowe pokrycie dachowe wykonają we własnym zakresie. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zamierza wystąpić w 2016 roku o dotację w imieniu mieszkańców.  W związku z powyższym proszę osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci przystąpienia do przedsięwzięcia „Utylizacja azbestu na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2016r.”.

  Formularz wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pokój Nr 8 oraz poniżej. Kompletne wnioski (wraz z załącznikami) przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2016r.

  Wniosek (docx, pdf)

  Oświadczenie (docx, pdf)


  10.11.2015 r.

  ODPADY INACZEJ


  W związku z dniem wolnym przypadającym na dzień 11.11.2015 r. (środa) odbiór odpadów z terenu miasta nastąpi dnia 12.11.2015 r. (czwartek), z terenów wiejskich natomiast dnia 14.11.2015 r. (sobota).


  10.11.2015 r.

  KOLEJNY WIETRZNY DZIEŃ


  Prognoza prędkości wiatru na wtorek 10.11.2015 r. do godziny 15.

  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o występowaniu na terenie gminy oraz całego województwa wiatru umiarkowanego: 25 km/h – 35 km/h, w porywach od 80 km/h z zachodu.


  03.11.2015 r.

  SILNA MGŁA


  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o mgle ograniczającej widoczność do 100m. Mgła utrzyma się do środy do godzin porannych.  26.10.2015 r.

  WYNIKI W NASZEJ GMINIE


  Kandydaci do Sejmu RP z najwięksżą ilością głosów:

  Komitety wyborcze (Sejm):

  Senat:

   

   

   

  25.10.2015 r.

  FREKWENCJA W RADZYNIU


  Frekwencja zliczona ze wszystkich sześciu lokali wyborczych na terenie gminy Radzyń Chełmiński wyniosła:

  na godzinę 12:00 - 11,34%

  na godzinę 17:00 - 26,66%

  po zamknięciu lokali (godz 21:00) - 33,16%


  23.10.2015 r.

  Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ

  W nocy z soboty na niedzielę, o godzinie 3:00 przestawiamy zegarki na godzinę 2:00. Tym samym na obszarze Polski obowiązywać zaczyna "czas zimowy".


  19.10.2015 r.

  50 LAT RAZEM

  Państwo Jadwiga i Edmund Karczewscy, Gertruda i Henryk Kucharscy, Bogusława i Bogumił Zarzyccy w Urzędzie Stanu Cywilnego obchodzili swoje 50-lecie! Z tej okazji, życzenia zdrowia, trwania we wspólnym szczęściu, złożyli Burmistrz Krzysztof Chodubski oraz pracownik USC Krystyna Smolińska. Pary otrzymały medale od Prezydenta RP oraz kosze pełne słodyczy. Spotkanie zakończyło siępoczęstunkiem i rozmowami o wszystkim.

  19.10.2015 r.

  64 LATA NA DOBRE I NA ZŁE

  12 października 2015 roku Państwa Wandę i Czesława Krupińskich odwiedzili Burmistrz Krzysztof Chodubski i pracownik USC Krystyna Smolińska. Z okazji 64-lecia pożycia małżeńskiego składamy solenizantom życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.


  13.10.2015 r.

  JAK GŁOSOWAĆ ?


  Karta do głosowania w wyborach do Senatu jest żółta, a do Sejmu karta jest biała w formie książeczki... Kliknij na obrazki aby powiększyć.  12.10.2015 r.

  POZNAJ KANDYDATÓW DO SEJMU I SENATU RP


  25 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Poniżej zamieszczamy obwieszczenia wyborcze z kandadatami:

  Do Sejmu RP (pdf)

  Do Senatu RP (pdf)


  12.10.2015 r.

  ĆWICZENIA RENEGADE


  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w dniach 13-15 października odbędą się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza. Ćwiczenia RENEGADE -SAREX 15/II są organizowane przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, a jego elementem jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzajający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

   

   

  07.10.2015 r.

  KONSULTACJE W VISTULI


  Lokalna Grupa Działania (LGD) „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” przygotowuje Lokalną  Strategię Rozwoju (LSR) dla  na nowy okres programowania na lata 2014-2020,

  w związku z czym prowadzi proces konsultacyjny z mieszkańcami z obszaru jej działania, tj. z mieszkańcami gmin Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno oraz Świecie nad Osą celem wytyczenia kierunku działania.
  Prosimy o aktywny udział,  w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszkańcom z obszaru działania LGD "Vistula".

  Więcej informacji: www.lgdvistula.org


  2.10.2015 r.

  RYWAŁD - STARA RUDA OBJAZDEM


  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w dniach:

  • 3.10.2015 (sobota) w godz. od 7:00 do 14:00,
  • 5.10.2015 (poniedziałek) w godz. od 7:00 do 17:00,
  • 6.10.2015 (wtorek) w godz. od 7:00 do 13:00,

  w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świecie nad Osą (odc. Rywałd - Stara Ruda o długości 2,5 km) realizowane będą roboty drogowe związane z układaniem nawierzchni bitumicznej drogi.

  Odcinek drogi Rywałd - Stara Ruda będzie w tych dniach nieprzejezdny. Dla pojazdów mechanicznych przygotowano objazdy, ruchem kierować będą uprawnieni sygnaliści. Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.


  28.09.2015 r.

  KONSULTACJE W RAMACH OSI


  Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński rozpoczyna proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i jego obszaru funkcjonalnego. Dokument określa potrzeby oraz potencjał rozwojowy miasta i jego partnerów, a jego posiadanie warunkuje możliwość ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W związku z tym, zapraszamy mieszkańców i instytucje do wypełnienia ankiety do dnia 12 października 2015 r. Wypełniony druk formularza można:
  ▪ przesłać po uprzednim podpisaniu i  zeskanowaniu  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urząd@radzynchelminski.eu
  ▪ przesłać na numer faksu: 56 688 60 10 wew. 132
  ▪ złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  
  ▪ przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

  Projekt Strategii (pdf)

  Formularz (doc)


  17.09.2015 r.

  OGIEŃ, KONCERT, KONIE I OBLĘŻENIE


  Zapraszamy wszystkich na dzień niesamowitych atrakcji. Turniej rycerski, gry i zabawy dla publiczności a wieczorem - inscenizacja historyczna oblężenia zamku. Po atrakcjach rycerskich - koncert zespołu Doris Band. i pokaz ogniowy.

  14:00 – przemarsz rycerstwa ulicami miasta
  14:30 – oficjalne otwarcie turnieju na placu zamkowym, prezentacja bractw
  15:00 – 18:00 – współzawodnictwo drużyn (turniej łuczniczy, bojowy, bieg dam, bieg rycerski) oraz zabawy i konkursy z nagrodami dla publiczności
  16:00 – 17:00 – warsztaty fireshow z poi
  17:30 – pokaz konny
  18:30 – INSCENIZACJA HISTORYCZNA OBLĘŻENIA ZAMKU
  19:30 – Koncert zespołu DORIS BAND
  21:00 – OGNIOWY FREESTYLE – czyli pokaz uczestników warsztatów fireshow
  21:30 – Zakończenie Turnieju


  17.09.2015 r.

  SESJA RADY MIEJSKIEJ 24 WRZEŚNIA

  Zawiadamiam, że w dniu 24 września 2015r. (czwartek) o godz. 10:00  w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
  Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

      Porządek posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej:


  7.09.2015 r.

  DOŻYWIANIE I STYPENDIA


  Burmistrz Krzysztof Chodubski przypomina, iż trwa  przyjmowanie wniosków  na dożywianie  dzieci  w przedszkolu, szkołach  i innych  placówkach  oświatowych   w ramach  programu „Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”. Kryterium dochodowe  na 1 osobę w rodzinie  nie może  przekroczyć  kwoty 912 zł netto.

  Rodziny,   które nie przekraczają   kwoty   456 zł netto od października 514 zł  na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski   można  pobierać  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój numer 16 w godzinach od 7:15 do 15:15. Ostateczny termin składania  wniosków mija 15.09.2015r. Informacje   można uzyskać  osobiście w urzędzie w pokoju numer16 lub telefonicznie pod numerem 56 6886010 wew. 146.


  07.09.2015 r.

  ZNALEZIONO PSY


  W miejscowości Rozental, gmina Radzyń Chełmiński znajdują się  dwa zagubione psy. Właścicieli psów prosimy o kontakt pod numerem telefonu  56 688 60 01,  06.09.2015 r.

  TYLKO 4,25% W REFERENDUM

  W Referendum Ogólnokrajowym łączna frekwencja w naszej gminie wyniosła 4,25%. Lokale zostały zamknięte we wszystkich obwodach głosowania o godzinie 22. Łącznie zagłosowały 162 osoby na 3804 uprawnionych.   


  03.09.2015 r.

  TAK SZYBKO...

  Danuta Neumann odeszła dziś rano... Odeszła tak szybko, że ciągle oczyma wyobraźni widzimy ją, gdy zza biurka Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej spogląda jak idziemy po książkę. To właśnie książki ukochała, lecz pasji miała więcej. Świetna organizatorka imprez dożynkowych, spotkań z autorami książek, imprez na placu zamkowym, w sali OSP. Organizowała spotkania radzyńskiemu zespołowi Harmonia, prowadziła kawiarenkę internetową... Pani Danko, dlaczego? Dlaczego pani już nigdy nie stanie na estradzie i nie zapowie zespołu? Dlaczego pani nie poszuka już nigdy nikomu książki? Dlaczego?

  Spoczywaj w Pokoju.
  02.09.2015 r.

  OD WRZEŚNIA ZMIANA KWOT PRZYCHODU

  Od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
  W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3.854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od  1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
  Wynoszą one:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.698 zł 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.011 zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

  Więcej informacji o na stronie www.krus.gov.pl. Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
  31.08.2015 r.

  DOŻYNKI Z KABARETEM I CZERWONYM TULIPANEM!

  Mszą św. w radzyńskim kościele rozpoczęły się uroczystości dożynkowe naszej gminy. Następnie korowodem licznie zgromadzeni mieszkańcy przeszli na plac zamkowy. Na placu działo sięwiele - od przemówień burmistrza Krzysztofa Chodubskiego i zaproszonych gości, po główne gwiazdy tegorocznych dożynek - Czerwony Tulipan oraz Kabaret pod Wyrwigroszem czas mijał szybko. Szczególny był koncert Czerwonego Tulipana, który przpomniał wielkie przeboje Czerwonych Gitar i Czesława Niemena, a na bis zagrał swój największy hit - Jedyne co mam. Kabaret pod Wyrwigroszem zgromadził najwększą publiczność. Przez cały czas imprezy dzieci mogły korzystać z hustawek, zjeżdzalni i innych atrakcji. Szczęśliwcy zdobyli nagrody w loterii M-GBP. Miłą niespodzianką były darmowe wejścia dla mieszkańców gminy na zamek. A w zamku w piwnicach można było nie tylko się ochłodzić, ale i poznać historię własnej ziemi.


  28.08.2015 r.

  RADZYŃ W 4 MINUTY

  Bez dźwięku.

  Developed by Freemake  27.08.2015 r.

  POROZUMIENIE PODPISANE


  W dniu dzisiejszym zostało podpisane przez Burmistrza Krzysztofa Chodubskiego i Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego porozumienie na zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na trasie Zielnowo - Grudziądz.

  Nowy rozkład jazdy wraz z cennikiem i regulaminem dostępny poniżej.  25.08.2015 r.

  LINIA NR 23: ZIELNOWO - DĘBIENIEC - GRUDZIĄDZ


  Od 1 września ruszy nowa linia MZK Grudziądz. Na trasie Grudziądz - Dębieniec - Zielnowo będą kursowały autobusy w dni naukli szkolnej - dwa razy dziennie. Burmistrz Krzysztof Chodubski spęlniając oczekiwania mieszkańców ma nadzieję, że chętnych na te przejazdy będzie wielu (zwłaszcza tych dojeżdżających do szkoły i pracy).

  Tabliczka linii
  Rozkład
  Cennik
  Przepisy
  Uprawnienia


  25.08.2015 r.

  ROLNICY - WNIOSKI AKCYZOWE DO KOŃCA SIERPNIA!


  31 sierpnia jest ostatnim dniem, na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie. Wnioski wraz z fakturami Vat prosimy składać w biurze podatków na drugim. piętrze w pokoju nr 25 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Telefon: 56 688 60 10, wewnętrzny 141..


  14.08.2015 r.

  TRWAJĄ PRACE NA ZAMKU


  Zamkowe mury skrywają jeszcze wiele niespodzianek. Powoli kończą się zaplanowane w tym roku pod kierownictwem Daniela Gazdy prace archeologiczne, lecz firma budowlana Remgips z Jaworzna jeszcze wykonuje prace konserwatorskie i renowacyjne. Pochłoną one w tym roku 220 tysięcy złotych (wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie ponad 180 tysięcy złotych).

  14.08.2015 r.

  SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


  W dniach 19-21.08.2015r. oraz 09-11.09.2015r. w Brodnickim Domu Kultury odbędą się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „Lato Funduszy Europejskich”.

  Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji oraz zapoznania z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
  Uczestnik na zakończenie cyklu otrzyma certyfikat zdobytej wiedzy oraz gadżet. Organizator zapewnia catering. Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

  Zakres szkolenia
  Bezpłatny - 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
  • Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
  • Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
  • Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania

  Organizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki.
  Koordynator projektu – Natalia Jastrzębowska
  tel.: 726 290 009
  e-mail: friig@wp.pl


  12.08.2015 r.

  OSTRZEŻENIA O BURZACH


  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o przewidywanym wystąpieniu w województwie kujawsko-pomorskim burz z opadami gradu podczas których opady deszczu wyniosą do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 80km/h. Zjawiska te występować dziś od godziny 17 do jutra rana.  31.07.2015 r.

  BYŁO GRADOBICIE.


  W związku z wystąpieniem gradobicia w dniu 28.07.2015r. na terenie gminy Radzyń Chełmiński w miejscowościach Dębieniec, Zielnowo, Kneblowo, Nowy Dwór oraz Zakrzewo Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o powołanie komisja ds. szacowania powstałych start w uprawach rolnych. Poszkodowani gradobiciem rolnicy mogą składać wnioski do tut. Urzędu o szacowanie start najpóźniej do dnia 04.08.2015r. Zgłoszenie powinno zostać złożone na obowiązującym wniosku dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 8.


  24.07.2015 r.

  OSTRZEŻENIA O BURZACH


  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o przewidywanym wystąpieniu w województwie kujawsko-pomorskim burz z opadami gradu podczas których opady deszczu wyniosą do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 90km/h. Zjawiska te występować mogą w sobotę od 7:30 do 7:30 w niedzielę.  23.07.2015 r.

  ODDAJ KREW - BĄDŹ WIELKI


  W czwartek 30 lipca zapraszamy wszystkich do oddawania krwi. Nic jej nie zastąpi. Przed Urzędem Miasta i Gminy, na Placu Towarzystwa Jaszczurczego, w godzinach od 11 do 17 będzie czekał na Ciebie autobus. Zapraszamy.


  20.07.2015 r.

  SZACUJEMY STRATY SUSZĄ


  W nawiązaniu do występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w I półroczu 2015r. oraz możliwości szacowania strat w gospodarstwach przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – pokój Nr 8, w terminie do dnia 30.07.2015r. można składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód suszowych w zakresie produkcji całego gospodarstwa, w celu rozliczenia się z kontraktów i zobowiązań z innymi jednostkami.
  Natomiast w celu ubiegania się o kredyt preferencyjny, bądź inną formę pomocy, komisja będzie zobowiązana sporządzić osobne protokoły strat obejmujące straty w uprawach i na kategoriach glebowych, które są wymienione w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Druki (do pobrania w Urzędzie pokój Nr 8) należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do ARiMR.

  do pobrania: wniosek.doc


  14.07.2015 r.

  ODSZEDŁ ZIEMOWIT MAŚLANKA


  14 lipca 2015 roku, przeżywszy na radzyńskiej ziemi 91 lat zmarł Ziemowit Maślanka – honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Pan Ziemowit urodził się w miejscowości Witosówka w województwie tarnopolskim na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej. Do Radzynia Chełmińskiego przeprowadził się w roku 1949 i z dniem 1 września jako nauczyciel podjął pracę w tutejszej szkole podstawowej. Od początku pobytu na terenie Radzynia Chełmińskiego stał się wielkim miłośnikiem miasta i jego okolic. Miłość do Małej Ojczyzny przejawiła się poprzez pracę społeczną i samorządową. Ziemowit Maślanka oprócz pracy pedagogicznej poświęcał wolny czas pracując jako społeczny opiekun zabytków. Jego pasją stał się zamek pokrzyżacki, któremu poświęcał każdą chwilę. Jest autorem między innymi pomnika ku czci zamordowanych 47 Polaków. Aktywny działacz, pomysłodawca nazw wielu radzyńskich ulic, autor publikacji i inicjator wydania Gazety Radzyńskiej. W marcu 2009 roku Rada Miejska nadała Ziemowitowi Maślance tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Zapamiętamy go jako mężczyznę w nieodzownym prochowcu, szybkim krokiem przemierzającego ulice miasta....Żegnaj.

  Kliknij, aby przeczytać więcej (pdf)


  7.07.2015 r.

  OSTRZEŻENIA O BURZACH

  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o możliwości wystąpienia burz z opadami gradu podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm (lokalnie 40 mm), a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 90km/h. Komunikat wydaje się w godz. 2:00 - 10:00 dnia 8.7.2015r.

   

   


  7.07.2015 r.

  DZIECI DO TLENIA NA WAKACJE!


  Trzydzieścioro dzieci z naszej gminy odjechało na dziesięciodniowy turnus w Bory Tucholskie. W ośrodku w Tleniu będą wypoczywać i bawić się. Pogoda zapowiada się wyśmienicie. Udanych wakacji!


  7.07.2015 r.

  ZABRAKNIE PRĄDU

  Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej w dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

  - Zakrzewo 1,2,3,4,5,6 RDP,7, Szumiłowo 1,2,3, Fijewo Oczyszczalnia - w dniu 10 lipca w godz. 8-9 oraz 13-15
  - Fijewo PZZ - w dniu 10 lipca w godz. 8-15

  Energa podaje obszary objęte konkretnymi stacjami transformatorowymi. Operator Energa za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przeprasza. Telefon Pogotowia Energetycznego: 991.


  3.07.2015 r.

  MASZ PIĘKNY OGRÓD ? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE


  zwycieski ogród z roku 2014
  państwa B.W. Łuckich

  Jak co roku Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim jest organizatorem konkursu "Piękna zagroda". Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 15 lipca (środa). Zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie w godzinach pracy - 7:15 - 15:15. Szczegóły konkursu pod numerem telefonu 56 6886010. Masz ładny ogród ? Chcesz się nim pochwalić ? Zgłoś go do konkursu. Serdecznie zapraszamy!


  3.07.2015 r.

  NA KUCACH W UPAŁ NIE JEŹDZIMY


  Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. Doskwiera także zwierzętom. Alpaki, choć "ogolone" piją duże ilości wody, także kuce wolą chłodniejsze dni. Dlatego też, jazda na kucu podczas upałów jest odwołana. Prosimy wszystkich o zadbanie, aby zwierzęta domowe miały wystarczającą ilość wody oraz dysponowały dostępem do zacienionego miejsca.


  2.07.2015 r.

  ZAKAZ PODLEWANIA TRAWNIKÓW.


  Drodzy mieszkańcy, od dnia 01.07.2015r. wprowadza się całkowity zakaz podlewania trawników wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej. Zakaz nie dotyczy niezbędnego podlewania roślin uprawnych i warzyw na terenie ogrodów działkowych i ogrodów przydomowych.

  Nie stosowanie się do powyższego zakazu spowoduje naliczanie opłat za wodę według taryfy obowiązującej dla odbiorców indywidualnych wraz ze ściekami. Dodatkowo informujemy, iż zwiększona ilość poboru wody z gminnej sieci wodociągowej może spowodować chwilowe zakłócenia i pogorszenie jakości dostarczanej wody.


  2.07.2015 r.

  IDZIE FALA UPAŁÓW....


  W związku z prognozowaną na najbliższe dni przez IMGW falą upałów z przewidywanymi temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza, prosimy Państwa o zadbanie o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych. Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Po kliknięciu na grafikę po lewej stronie więcej informacji o upałach.

  Warto także zapoznać się z PORADNIKAMI na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


  2.07.2015 r.

  WYPRAWKA SZKOLNA - RODZICU ZŁÓŻ WNIOSEK.


  Trwa nabór wniosków na wyprawkę szkolną. Ustanowiony na rok szkolny 2015/2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowi kontynuację poprzednich programów.

  Pod linkiem poniżej informacje o wyprawce szkolnej oraz wnioski.

  http://www.radzyn.edu.pl/wyprawka_szkolna

   


  30.06.2015 r.

  BYŁA ZABAWA, ATRAKCJE I NAGRODY!


  Po raz pierwszy nad jeziorem w Kneblowie Urząd Miasta i Gminy zorganizował festyn rozpoczynający okres wakacyjny. Impreza, która rozpoczęła się o godzinie 14-tej podzielona była na dwie części: dotyczącą bezpieczeństwa, oraz część artystyczną związaną z Nocą Świętojańską.

  W części pierwszej prowadzonej przez rzecznik grudziadzkiej Policji Marzenę Solochewicz-Kostrzewską wzięło udział wielu gości, którzy podczas debaty rozmawiali na temat bezpieczeństwa nie tylko nad wodą ale i na polu, drodze , podwórku. Policja przygotowała wiele atrakcji, były konkursy i zabawy. Chętni mieli możliwość oznakowania roweru, a na koniec można było zobaczyć pokaz tresury psa policyjnego. Burmistrz Krzysztof Chodubski bez wytchnienia wręczał nagrody zwycięzcom policyjnych konkurencji.

  W części drugiej sceną zawładnęła Ewa Gajewska, a Patrycja Piłat (opiekun zamku radzyńskiego) barwnie opowiadała o tradycji Nocy Świętojańskie. Były konkursy i zabawy dla dzieci oraz losowanie nagród w konkursie na wianek. Finalem całej imprezy był spektakl "Ognia i wody", który przygotowało Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego. Wspaniała narracja, muzyka i efekty przeniosły widzów wprost do średniowiecza.

  Przez cały czas trwania festynu dzieci mogły korzystać bezpłatnie z zamku pełnego piłeczek, z dmuchanej ściany wspinaczkowej kul na wodzie, do których kolejka była najdłuższa. Dla chętnych były też przejażdżki kucykiem. Darmowe owoce i napoje oraz setki nagród,a przy tym wspaniała, wakacyjna pogoda!

  Wakacje rozpoczęte!


  29.06.2015 r.

  RADZYNIANKA W V LIDZE!


  Początek wakacji to duży sukces piłkarzy LGKS Radzynianka Radzyń Chełmiński, którzy awansowali do klasy okręgowej (V liga). Zespół dowodzony przez Tomasza Piskorskiego o awans walczył w barażach z Victorią Koronowo. Radzyniacy zdobyli w lidze 59 punktów, o 3 mniej od Iskry Ciechocin, a wyprzedzili trzecią drużynę aż 11 punktami. W barażach pokonali Victorię 3:0 oraz 3:2 i awansowali do wyższej klasy rozgrywek. Gratualcje!


  Regulamin konkursu - PDF  23.06.2015 r.

  RADNI BĘDĄ OBRADOWAĆ


  Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz. 10:00  w  sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
  Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

  Porządek posiedzenia VIII Sesji Rady Miejskiej:

  23.06.2015 r.

  ERAZMUS


  „Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERAZMUS +”

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński realizuje od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r. projekt pn. „Hiszpańskie metody przywracania długotrwale bezrobotnych na rynek pracy ” w ramach programu ERAZMUS + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.
  Beneficjentami projektu są członkowie Stowarzyszenia realizujący projekty z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

  Więcej....


  23.06.2015 r.

  ZABRAKNIE PRĄDU

  Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej w dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej Zakrzewo 3 obw. 100 w dniu 25.06.2015 roku w godzinach 10-14.

  Energa podaje obszary objęte konkretnymi stacjami transformatorowymi. Operator Energa za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przeprasza. Telefon Pogotowia Energetycznego: 991.

   

   


  11.06.2015 r.

  POROZUMIENIE W SPRAWIE OSI


  Dzisiaj przedstawiciele samorządów gmin Radzynia Chełmińskiego, Gruty, Rogóźna, Dragacza oraz miasta Grudziądza podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji. Sygnatariusze spotkali się tym razem w naszym mieście - podziwiając klimat zamkowych murów oraz infrastrukturę Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim. Mieli okazję strzelić z armaty, wybić pamiątkową monetę i zwiedzić nasze miasteczko przy jednoczesnym poznaniu planów inwestycyjnych Burmistrza Krzysztofa Chodubskiego, które w ramach tego porozumienia (wspólnie pozyskanych środków unijnych) mają się urzeczywistnić.


  11.06.2015 r.

  TROJACZKI NA SPACER....


  Trojaczki urodziły się na pocżatku maja w 33 tygodniu ciąży i obdarzyły potrójnym szczęściem Annę i Jarosława Makowskich z Czeczewa. Pod troskliwym okiem mamy, babci i prababci - rosną z dnia na dzień. "Na razie dzieci są bardzo grzeczne, jednak opieka i samo karmienie wymaga mnóstwa czasu..." powiedziała nieco zmęczona już mama chłopców - A. Makowska.

  Burmistrz Miasta i Gminy przy współpracy Pani kierownik MGOPS - znaleźli na to sposób - zaoferowali rodzinie bezpłatną pomoc opiekunki przez okres 6 miesięcy - do dyspozycji rodziców. Jak przystało jednak na pierwszą wizytę - nie obyło się bez prezentu...
  Chłopcy zostali wyposażeni w wózek. Mamy nadzieję, że Krystian, Piotr i Aleksander - będą często korzystać ze spacerów i nie dadzą mamie bardzo "w kość" (czy przy trójce niemowlaków jest to możliwe? ).


  11.06.2015 r.

  DIAMENTOWE GODY


  -Państwo Ingrid i Mieczysław Wolentarscy obchodzili swoje 60-lecie! Z tej okazji, życzenia zdrowia, trwania we wspólnym szczęściu, złożyli Burmistrz Krzysztof Chodubski oraz pracownik USC Krystyna Smolińska.


  6.05.2015 r.

  O ŁAWNIKACH


  Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz  U. z 2015r. poz. 133) nakazują, by wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych dokonały właściwe terenowo rady gmin. Zgodnie z  art. 162 § 1  wyżej wskazanej ustawy  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.
  W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wytypowanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Jednocześnie informuję, że z terenu naszej gminy i miasta winno być wybranych 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Więcej....

   


  29.05.2015 r.

  DO SEKRETARIATU PRZEZ BIURO RADY


  W związku z prowadzonymi w budynku urzędu pracami remontowymi, dojście do pomieszczeń 1, 2 oraz 3 od strony korytarza głównego jest niemożliwe. Do sekretariatu oraz Burmistrza i Sekretarz można się dostać poprzez Biuro Rady - wchodząc od ulicy Dąbrowskich. Prace potrwaja kilkanaście dni, prosimy o wyrozumiałość.


  29.05.2015

  DZIEŃ DZIECKA - ZAPRASZAMY!


  25.05.2015

  WYGRANA PRZEWAGĄ 3 GŁOSÓW

  40,71%, to najniższa w powiecie grudziądzkim frekwencja, zanotowana w lokalach wyborczych na terenie naszej gminy. Średnia dla powiatu wyniosła 45, 95%, natomiast w województwie przekroczyła 50% (51,03%). W całej Polsce frekwencja wyniosła 52,83%. To o 12 procent więcej niż na terenie naszej gminy....

  Według badań sondażowych zwyciężył Andrzej Duda, natomiast na terenie naszej gminy ponad połowa głosujących opowiedziała się za zwycięstwem Bronisława Komorowskiego.... A różnica między kandydatami wyniosła.... 3 głosy!

  Andrzej Duda - 756 głosów
  Bronisław Komorowski - 759 głosów

  Oficjalne wyniki dla poszczególnych obwodów:

   
  frekwencja
  Andrzej
  Duda
  Bronisław
  Komorowski
  głosy
  nieważne
  1 Zespół Szkół
  Radzyń Chełmiński
  44,77%
  155
  42,58%
  209
  57,42%
  8
  2,20%
  2 Zespół Szkół
  Radzyń Chełmiński
  38,38%
  126
  46,15%
  147
  53,85%
  6
  2,20%
  3

  Zielnowo

  35,25%
  111
  48,05%
  120
  51,95%
  2
  0,87%
  4 Szumiłowo
  42,28%
  105
  51,22%
  100
  48,78%
  3
  1,46%
  5 Przedszkole
  Radzyń Chełmiński
  37,48%
  118
  58,42%
  84
  41,58%
  3
  1,49%
  6 Rywałd
  46,23%
  141
  58,75%
  99
  41,25%
  5
  2,08%

  24.05.2015

  31,75% DO GODZINY 17


  Dokładnie 1200 kart zostało wydanych do godziny 17:00 we wszystkich lokalach wyborczych na terenie naszej gminy. Daje to frekwencję równą 31,75%, o 9% mniejszą od frekwencji w Polsce (40,51%). Na głosowanie w II turze wyborów (do godziny 17) zdecydowało się jednak więcej wyborców niż dwa tygodnie temu.


  WYBORY PREZYDENCKIE W NASZEJ GMINIE


  Punktualnie o godzinie 7 otwarte zostały lokale wyborcze na terenie naszej gminy. Łącznie do godziny 12:00 w sześciu Obwodowych Komisjach Wyborczych zagłosowało 13,45% uprawnionych do głosowania (wydano 508 kart do głosowania). To więcej o blisko 3% niż dwa tygodnie temu. Głosować można jeszcze do godziny 21:00.  20.05.2015 r.

  ŚPIEWANIE I ZABAWA DO RANA


  Debiutowali na zamku jako wokaliści w latach 70/80. Inni mieli już swoje występy, ale jeździli, żeby się wówczas pokazać... W sobotę 16 maja 2015 roku przyjechali na radzyński zamek, żeby uczestniczyć w reaktywacji Nocnego Śpiewania. Grali i śpiewali do 4 rana. Galeria zdjęć z tego wydarzenia na naszym facebooku: www.facebook.com


  12.05.2015 r.

  NOCNE ŚPIEWANIE NA ZAMKU!

  Z soboty na niedzielę na zamku rozbrzmiewać będzie muzyka. Znani artyści wystąpią podczas Nocnego Śpiewania w Radzyniu Chełmińskim. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

  Nocne Spiewanie

  16.00 - Adam Szarek, Marek Folta & reszta świata
  17.00 - Jacek Beszczyński
  17.30 - Marzena Nowakowska

  18.00 - Czerwony Tulipan
  19.00 - Jan Błyszczak "Mufka"
  20.00 - Laborare
  20.30 - Adam Drąg
  21.30 - Piotr Bakal
  22.30 - Leonard Luther
  23.30 - Nad Porami Roku
  00.20 - Laborare & Byle Do Góry
  1.00 - Piotr Pieńkowski
  2.00 - Grzegorz Dudziński
  3.00 - Rado Barłowski, , Jurek Osiński


  10.05.2015 r.

  U NAS WYGRYWA KOMOROWSKI


  Wyborcy z naszej gminy wybrali ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego w 1 turze. Otrzymał on 432 głosy, natomiast Andrzej Duda 415 głosów. Na Pawła Kukiza głosowało 308 osób. Kolejno: Magdalena Ogorek - 38, Janusz Korwin-Mikke - 34, Adam Jarubas - 33, Marian Kowalski - 15, Janusz Palikot - 14, Jacek Wilk - 5, Grzegorz Braun - 3 i Paweł Tanajno - 1 glos.

  Frekwencja: 34,67%

  25,3% DO GODZINY 17


  959 kart zostało wydanych do godziny 17:00 we wszystkich lokalach wyborczych na terenie naszej gminy. Daje to frekwencję równą 25,34%, o 9% mniejszą od frekwencji w Polsce (34,41%).


  WYBORY PREZYDENCKIE W NASZEJ GMINIE


  Punktualnie o godzinie 7 otwarte zostały lokale wyborcze na terenie naszej gminy. Łącznie do godziny 12:00 w sześciu Obwodowych Komisjach Wyborczych zagłosowało 10,87% uprawnionych do głosowania. Głosować można jeszcze do godziny 21:00. Potem lokale zostaną zamknięte i będzie trwało liczenie głosów.  07.05.2015 r.

  IZBY ROLNICZE - DYŻURY

  Okręgowa Komisja Wyborcza  powołana w związku ze zbliżającymi się wyborami do izb rolniczych przypadającymi na dzień 31 maja w składzie : Andrzej Jędrzejewski, Adam Frankiewicz, Kamil Klarkowski,  Beata Głogowska, Dorota Wilczyńska podała do wiadomości harmonogram  pełnionych dyżurów, podczas których można zgłaszać kadydatury na członków rady powiatowej izby rolniczej.

  Data

  Godziny dyżuru

  Miejsce dyżuru

  07.05.2015

  10:00 - 12:00

  Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

  08.05.2015

  10:00 - 12:00

  Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

  11.05.2015

  10:00 - 15:00

  Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim


  6.05.2015 r.

  NADZWYCZAJNIE O VISTULI I WSPÓŁPRACY


  Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2015r. środa) o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

  Porządek posiedzenia VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej:

  5.05.2015 r.

  OSTRZEŻENIA O BURZACH


  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o przewidywanym wystąpieniu w województwie kujawsko-pomorskim burz z opadami gradu podczas których opady deszczu wyniosą do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 90km/h. Zjawiska te występować mogą dziś od godziny 17 do jutra rana do godziny 4.  30.04.2015 r.

  50-LECIE W USC


  W Urzędzie Stanu Cywilnego w Radzyniu Chełmińskim Państwo Helena i Edward Węglińscy oraz Czesława i Józef Tomaszewscy obchodzili uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz Krzysztof Chodubski wręczył - w imieniu Prezydenta RP - pamiątkowe medale. Zdrowia i szczęścia!


  30.04.2015 r.

  ZOSTAŃ PIŁKARZEM - ZAPISY


  LGKS Radzynianka ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej chłopców urodzonych w latach 2006-2007. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 5 maja 2015r (wtorek) na boisku sportowym "Orlik" o godz. 17. Szczególowych informacji udziela Jan Borowski pod numerem telefonu 512 105 666. Serdecznie zapraszamy.


  27.04.2015 r.

  OSTRZEŻENIA O BURZACH


  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o możliwości wystąpienia w województwie kujawsko-pomorskim burz z lokalnymi opadami gradu podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 70km/h. Zjawiska te występować mogą dziś od godziny 19 do jutra rana do godziny 6.  27.04.2015 r.

  KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE INACZEJ

  Wszystkich mieszkańców gminy, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, zapraszamy na kosultacje psychologiczne. Odbywać się one będą w poniedzialki w godz.: 17:30-19:00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9:00-11:00.

  Psycholog: mgr Natalia Gajtkowska
  Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, wejście od ulicy Dąbrowskich (ostatni przycisk na domofonie), pokój numer 23.

   


  20.04.2015 r.

  WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

  W związku z przypadającymi na dzień 31 maja 2015 r. wyborami do izb rolniczych, Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje, że od dnia 20.04.2015 r. w biurze nr 25 (II piętro) oraz 16 (parter), jest wyłożony spis osób uprawnionych do głosowania celem wglądu.

   

   

   


  20.04.2015 r.

  ZABRAKNIE PRĄDU

  Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej w dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

  21.04.2015r. w godz. 08:00-10:00 Gawłowice
  22.04.2015r. w godz. 08:00-09:00 Zielnowo 2
  22.04.2015r. w godz. 10:00-11:00 Zielnowo 3
  22.04.2015r. w godz. 12:00-13:00 Zielnowo 4
  23.04.2015r. w godz. 08:00-09:00 Zielnowo 5

  Energa podaje obszary objęte konkretnymi stacjami transformatorowymi. Operator Energa za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przeprasza. Telefon Pogotowia Energetycznego: 991.


  09,16.04.2015 r.

  ZEBRANIA WIEJSKIE - HARMONOGRAM

  Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Radzyń Chełmiński o przeprowadzanych w sołectwach zebraniach wiejskich, których głównym tematem będzie wybór sołtysa i rad sołeckich oraz przekazanie informacji o planowanych inwestycjach w ramach budżetu na 2015r.

  Harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych w najbliższym czasie

  sołectwo
  data
  godzina
  miejsce
  Radzyń Wybudowanie
  08.04.2015
  10:00
  sala OSP
  w Radzyniu Chełmińskim
  Kneblowo
  09.04.2015
  10:00
  w domu sołtysa
  - Pani B. Witkowskiej
  Gołębiewo
  10.04.2015
  10:00
  świetlica wiejska
  w Gołębiewie – „Crazy Club”
  Mazanki
  13.04. 2015
  10:00
  sala OSP
  w Radzyniu Chełmińskim
  Radzyń
  Chełmiński
  13.04. 2015
  17:00
  sala OSP w Radzyniu Chełmińskim
  Dębieniec
  14.04.2015
  17:00
  świetlica wiejska
  w Dębieńcu
  Nowy Dwór
  15.04.2015
  10:00
  świetlica wiejska
  w Nowym Dworze
  Czeczewo
  16.04.2015
  10:00
  świetlica wiejska
  w Czeczewie
  Radzyń Wieś
  20.04.2015
  10:00
  świetlica wiejska
  w Radzyniu Wsi
  Zielnowo
  20.04.2015
  17:00
  świetlica wiejska
  w Zielnowie
  Stara Ruda
  21.04.2015
  10:00
  budynek poszkolny
  w Rywałdzie
  Zakrzewo
  21:04.2015
  16:00
  świetlica wiejska
  w Zakrzewie
  Rywałd
  23.04.2015
  10:00
  budynek poszkolny
  w Rywałdzie
  Szumiłowo
  23.04.2015
  16:00
  świetlica
  w Szumiłowie
  Gawłowice, Gziki
  24.04.2015
  10:00
  świetlica
  w Gawłowicach
  osiedle
  Stare Miasto
  27.04.2015
  17:00
  świetlica OSP
  Radzyń Chełmiński
  osiedle 750-lecia
  28.04.2015
  17:00
  świetlica OSP
  Radzyń Chełmiński

  Serdecznie zapraszam

  Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
  Krzysztof Chodubski


  03.04.2015 r.

  WIELKANOC


  03.04.2015 r.

  PRZEDSZKOLAKI - RUSZYŁA REKRUTACJA!


  Rusza rekrutacja do przedszkola. W pierwszym okresie (do 20 marca) deklaracje złożyli rodzice tych dzieci, które chcą kontynuować edukację przedszkolną, oraz potwierdzenia przez rodziców dzieci pięcioletnich zamieszkałych Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w naszym przedszkolu (również od rodziców, których dzieci nie chodzą do przedszkola lub chodzą do przedszkoli w innych miejscowościach).
  Aktualnie przyjmowane są wnioski od rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do przedszkola. Kryteria oraz druki i informacje na stronach Zespołu Szkół: http://radzyn.edu.pl/


  30.03.2015 r.

  UWAGA DZIŚ WIATR


  Prognoza prędkości wiatru na poniedziałek 30.03.2015 r. do godziny 20.

  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o występowaniu na terenie gminy oraz całego województwa wiatru umiarkowanego i dość silnego: 30 km/h – 40 km/h, w porywach od 85 km/h z zachodu.

   

   


  26.03.2015 r.

  JUTRO VI SESJA RADY MIEJSKIEJ

  Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2015r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

      Porządek posiedzenia VI Sesji Rady Miejskiej:


  18.03.2015 r.

  PRACOWNICY SKARBÓWKI ROZLICZĄ PIT


  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na dyżur który będą pełnić pracownicy Urzędu w dniu 23 marca 2015r. w godzinach od 9:00 do 12:00. W trakcie dyżuru, w salce (wejście przez Biuro Rady), będzie można wysłać PIT przez Internet, pobrać formularze podatkowe, oraz uzyskać informacje z zakresu rozliczeń rocznych. Podatnicy, którzy chcą złożyć zeznanie podatkowe przez Internet powinni posiadać:

  • dowód osobisty,
  • NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz kwoty wpłacanych w ciągu roku zaliczek, informację o dochodach PIT-11, PIT-40A, PIT-11A lub PIT-8C
  • kwoty odliczeń z których podatnik chce skorzystać (np. ulga rehabilitacyjna, Internet, darowizny, a w przypadku ulgi prorodzinnej należy przygotować numery PESEL dzieci).
  • kwotę przychodu z roku 2013 celem podania danych autoryzujących niezbędnych do złożenia PIT przez Internet.

  Serdecznie zapraszamy


  16.03.2015 r.

  DZIŚ BADANIA

  Mammografia to rentgenowskie badanie piersi, które jest obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. Pozwala rozpoznać wczesne zmiany, jak również te, które nie dają się wyczuć podczas badania palpacyjnego, wielkości 2-3 mm. Ucisk stosowany w czasie mammografii nie uszkadza piersi; jest konieczny w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala na obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego. Mammografia pozwala wcześnie wykrywać 90-95% zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju każdy nowotwór może być całkowicie uleczalny. Rocznie 5000 kobiet umiera z powodu raka piersi.


  11.03.2015 r.

  REMONT W SEKRETARIACIE


  W związku z prowadzonymi w budynku urzędu pracami remontowymi prosimy wszystkich o wyrozumiałość i zrozumienie. Prace prowadzone są w sekretariacie w części korytarza.


  11.03.2015 r.

  STAROSTWO POKAŻE


  W dniach od 16 marca do 3 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (ul. Małomłyńska 1) zostanie wyłożony (w godzinach 8-15) projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości położonych w gminie Radzyń Chełmiński. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z pismem Starosty.


  10.03.2015 r.

  DZIEŃ KOBIET W ZAKRZEWIE

  Z okazji Dnia Kobiet w dniu wczorajszym odbyła się uroczystość w Zakrzewie. Tradycyjne życzenia złożyli:
  Starosta Edmund Korgol, zastępca Burmistrza Piotr Kozłowski, sołtys Jan Borowski.


  3.03.2015 r.

  RADNI SIĘ ZBIORĄ NA NADZWYCZAJNEJ SESJI


  Zawiadamiam, że w dniu 4 marca 2015r. środa) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
  Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

  Porządek posiedzenia V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej:

  03.03.2015 r.

  ŹRÓDŁO CZASAMI ZASYCHA  Źródło - to nowy system, w który zostały wyposażone urzędy w całej Polsce. W radzyńskim urzędzie system funkcjonuje od poniedziałku. Czy pojawiły się problemy? Tak, jest ich kilka - są na bieżąco zgłaszane do centrali, Pracownicy USC chcą obsłużyć wszystkich. Robiąc zdjęcia prosimy o zwrócenie uwagi na wskazówki, jakie zdjęcia są akceptowane przez nowy system. Kliknij na obrazek, aby zobaczyć całą instrukcję.

  26.02.2015 r.

  WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO JUTRA

  Przypominamy Państwu, że jutrzejszy dzień (piątek, 27 luty) jest ostatnim, w którym przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkich, którzy pragną jeszcze złożyć wniosek, zapraszamy w godzinach 7:15 - 15:15 do urzędu (2 piętro).

   

   

   


  20.02.2015 r.

  ODDAJ KREW W RADZYNIU


  W czwartek 26 lutego zapraszamy wszystkich do oddawania krwi. Krew jest darem, którego nie jesteśmy w stanie niczym innym zastąpić. Dlatego jest tak cenna. Przed Urzędem Miasta i Gminy, na Placu Towarzystwa Jaszczurczego, w godzinach od 12 do 16 będzie czekał na Ciebie autobus. Zapraszamy.


  16.02.2015 r.

  FERIE NA ORLIKU


  W zimowe ferie (potrwają do 1 marca) czuć zbliżającą się wiosnę. Wszystkie dzieci chętne do spędzania czasu na świeżym powietrzu zapraszamy na Orlik. Czynny będzie w okresie ferii w godzinach 14-18.


  16.02.2015 r.

  W SZUMIŁOWIE RUSZYŁY PRACE


  W Szumiłowie rozpoczęły się prace związane z budową małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze wraz z zagospodarowaniem terenu. Do połowy kwietnia zostaną tam wykonane:

  - budowa pomostu drewnianego w kształcie litery L,
  - wykonanie trawnika i żywopłotu,
  - wycięcie i usunięcie trzciny i tataraku,
  - rekreacja: altana drewniana - 1szt; ławostół - 2szt; ławka wolnostojąca - 1szt; kosz na śmieci - 2szt; stojak na rowery - 1szt,
  - slip betonowy do wodowania łódek,
  - utwardzenie drogi płytami betonowymi ażurowymi i kruszywem,
  - umocnienie istniejących skarp płytami betonowymi ażurowymi,
  - ściek muldowy z elementów prefabrykowanych,
  - mur oporowy z barierą ochronną.

  Wykonawcą robót jest firma Trade Company „DELTA” Sp. z o.o. z Grudziądza


  29.01.2015 r.

  RADNI SIĘ ZBIORĄ NA NADZWYCZAJNEJ SESJI


  Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2015r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
  Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

  Porządek posiedzenia IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej:
  1. Otwarcie sesji.
   1. stwierdzenie quorum,
   2. wybór sekretarza obrad,
   3. przedstawienie porządku obrad,
   4. przyjęcie protokółu z III Sesji Rady Miejskiej.
  2. Składanie zapytań przez radnych.
  3. Składanie zapytań przez Burmistrza.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r,
   2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
   3. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
   4. zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.  22.01.2015 r.

  ZABRAKNIE PRĄDU

  Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 23.01.2015r w godzinach 11:30-13:30 dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformaorowej Radzyń Przykop. Operator Energa za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przeprasza. Telefon Pogotowia Energetycznego: 991.

   

   

   


  14.01.2015 r.

  PO RAZ 23 DLA DZIECI I SENIORÓW


  13 490, 54 zł. Tyle i jeszcze więcej, bo o 10,79 euro zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Radzyniu Chełmińskim. 65 wolontariuszy zebrało do puszek 8 109,59 zł. Najcięższa była puszka Dawida Zawadki - 901 zł. W szkole odbywały się liczne imprezy, a z licytacji, malowania buziek, sprzedaży słodkości i maskotek zebrano 5 380,95 zł. Strażacy zaprezentowali sprzęt do cięcia samochodów, a potem nad Radzyniem zabłysło światełko do nieba. 32 zdjęcia w galerii.


  9.01.2015 r.

  BYŁO MROŹNO I GORĄCO


  W środę lodowisko zostało otwarte . Lepszej pogody być nie mogło i w najbliższych dniach nie należy się takiej spodziewać. Temperatura pokazywała -7st. ale było bardzo gorąco - dzięki wszystkim, którzy przyszli na otwarcie. Każdy mógł też liczyć na poczęstunek oraz gorącą herbatę. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

  W związku z dodatnimi temperaturami korzystanie z lodowiska jest niemożliwe.  08.01.2015 r.

  JUŻ PO RAZ 23.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz dwudziesty trzeci. Tym razem dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. 120 tysięcy wolontariuszy będzie zbierać 11 stycznia 2015 roku pieniądze. Finał Orkiestry także w Radzyniu:

  WOSP


  31.12.2014 r.

  GDY ZASYPIE, GDY RURA PĘKNIE

  Drodzy Mieszkańcy!

  W związku z zimową aurą i związanymi z tym problemami, przypominamy telefony alarmowe:

  664 096 815 - tel. alarmowy w kwestii awarii systemu wodociągowego.

  668 377 407 - tel. alarmowy w kwestii ośnieżania bądź kontakt z sołtysem danej miejscowości.


   


  Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
  Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
  Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.