Sobota, 24 sierpnia 2019. Imieniny dziś obchodzą: Jerzy, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Malina

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

rok 2011

 

 

 

22.12.2011 r.

DIAMENTOWO I ZŁOTO

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Radzyniu Chełmińskim odbyła się miła uroczystość z okazji 60 i 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci otrzymali od Prezydenta RP , medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczeni zostali: Agnieszka i Jan Posłowie (60 lecie) Józefa i Kazimierz Kiepkowie (50 lecie) Stanisława i Zygmunt Wiśniewscy (50 lecie) Urszula i Benedykt Erdmańscy (50 lecie) Anna i Edmund Wiśniewscy (50 lecie) Medale w imieniu prezydenta RP wręczył jubilatom Krzysztof Chodubski Burmistrz Miasta i Gminy w obecności Krystyny Smolińskiej - zastępcy kierownika radzyńskiego USC.
Warto także w tym miejscu odnotować fakt, że 12 listopada 2011 roku pani Anna Szymańska obchodziła swoje złote urodziny. Czego życzyć szanownej 100 latce? Przede wszystkim zdrowia w nadchodzącym roku.

16.12.2011 r.

SESJA W KOBYLNICY - WIDZIELIŚMY

9 grudnia br. odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Miała ona charakter nietypowy, była sesją nadzwyczajną, wyjazdową, jej celem było zwiedzanie farmy wiatrowej w gminie Kobylnica koło Słupska. Brali w niej udział: Burmistrz, Radni oraz Sołtysi naszej gminy.

Jednym z celów działań Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim jest promowanie energii odnawialnej poprzez energetykę wiatrową, oraz słoneczną. Drugi cel zostanie zrealizowany w najbliższej przyszłości dzięki założeniu paneli słonecznych na Zespole Szkół. . wiecej

15.12.2011 r.

DEKLARACJE PODATKOWE DO POBRANIA

Zapraszamy podatników mieszkających na terenie naszej gminy do pobierania deklaracji podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego.

  deklaracja informacja
podatek leśny
podatek od nieruchomości
podatek rolny

Uchwały:

uchwała dot. wzorów formularzy
opłata targowa
podatek od środków transportu
podatek od nieruchomości
podatek rolny

12.12.2011 r.

20 GRUDNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

Porządek posiedzenia XI Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji.
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wybór sekretarza obrad,
  3. przedstawienie porządku obrad,przyjęcie protokółów z XI i XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Radzynia
  4. Chełmińskiego.
 2. Składanie zapytań przez radnych.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 5. Prelekcja Pana dr Włodzimierza Bandery „Akustyczne oddziaływanie turbin wiatrowych na środowisko i zdrowie człowieka w świetle aktualnych badań literatury krajowej i światowej”.
 6. Prelekcja Pana mgr inż. Piotra Tchórzewskiego „Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko w świetle obowiązującego prawa oraz dobrej praktyki branżowej”.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
   miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielnowo II” w gminie
   Radzyń Chełmiński,
  4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
  5. uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.,
  6. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację zadania „Budowa chodnika o długości 270 m w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Książki-Dębowa Łąka w miejscowości Rywałd,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.,
  9. ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
  10. ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł stanowiących własność gminy,
  11. przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki zabudowanej Nr 182/7 o pow. 0,0115 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop,
  12. przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowane działki Nr 218 o pow. 0.0210 ha, Nr 219 o pow. 0.0711 ha, położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego,
  13. przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
  14. Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 8. Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
 9. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia

5.12.2011 r.

9 GRUDNIA NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2011 r. (piątek) odbędzie się XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Sesja wyjazdowa, wyjazd o godz. 7:00 spod budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Porządek posiedzenia podajemy poniżej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

Porządek posiedzenia XI Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji.

  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
 2. Wyjazd do gminy Kobylnica.
  1. 7:00 – wyjazd z Radzynia Chełmińskiego,
  2. 11:00 – zwiedzanie farm wiatrowych w gminie Kobylnica,
  3. 12:30 – spotkanie z wójtem gminy Kobylnica i dyskusja n/t energii odnawialnej i korzyści z tego tytułu dla gminy,
  4. 14:30 – zakończenie sesji i powrót do Radzynia Chełmińskiego.

16.11.2011 r.

SZUKAMY DOMU DLA 4 SZCZENIAKÓW.

Dzisiaj rano przed kościołem w Radzyniu Chełmińskim mieszkaniec gminy znalazł karton z czterema szczeniakami. Czy mieszkańcy gminy okażą serce i pomogą znaleźć dom 4 pieskom ? Liczymy na odzew. Do wzięcia 4 szczeniaki. Informacje tel. 56 6886010 lub email: szczeniaki@radzynchelminski.eu
Aktualizacja z godz. 10:25 - zostały 3 pieski.
Aktualizacja z 17.11.2011r godz. 7:30- zostały 2 pieski.

Uwaga. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w znalezieniu nowych domów dla szczeniaków. Wszystkie 4 maluchy mają już swoich właścicieli.


16.11.2011 r.

21 LISTOPADA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2011 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

Porządek posiedzenia XI Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji.
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wybór sekretarza obrad,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokółów z VIII, IX i X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
 2. Składanie zapytań przez radnych.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 5. Informacja przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat komunikacji i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.,
  2. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  3. ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012r.,
  4. określenia stawek podatku od nieruchomości,
  5. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  6. opłaty targowej,
  7. powołania doraźnej komisji ds. nowelizacji statutu gminy,
  8. Programu współpracy w 2012r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegojeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielnowo II” w gminie Radzyń Chełmiński,
  10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński, pod nazwą Zielnowo I w gminie Radzyń Chełmiński,
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński, pod nazwą Gołębiewo I w gminie Radzyń Chełmiński
  12. wrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania,
  13. przeznaczenia do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowaną działkę rolną Nr 114/25 o pow. 0.0937 ha położoną w obrębie geodezyjnym Zakrzewo,
 7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.9. Zakończenie posiedzenia.

15.11.2011 r.

UCZCZONO ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję Naród Polski odzyskał niepodległość. Święto 11 listopada ustanowione w ostatnich latach II RP zostało przywrócone w roku 1989. Tradycją w naszym mieście jest, że przedstawiciele władz i mieszkańcy składają wieńce i kwiaty przed pomnikiem na Placu Towarzystwa Jaszczurczego. Na zdjęciu: zastępca burmistrza - Piotr Kozłowski składa wieniec w otoczeniu harcerzy pełniących wartę.


14.11.2011 r.

SENIORZY WALCZYLI WE WŁOCŁAWKU

Reprezentacja naszej gminy wzięła udział w III Regionalnym Turnieju Seniorów. W związku z obchodami Światowego Dnia Seniora 8 listopada w Hali Mistrzów we Włocławku drużyna Radzynia Chełmińskiego walczyła w 10 konkurencjach (między innymi był rzut do koła woreczkiem i konkurencje z hula hop). Rywalizacja odbywała się w miłej i przyjacielskiej atmosferze.Więcej zdjęć z turnieju w galerii.


10.11.2011 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Skierowane do: - starterów i samozatrudnionych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 01.12.2011r. od godz. 10:00 do godz. 12:.00 w sali narad Urzędu Gminy Gruta.
Zapraszamy beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów z gminy: Gruta, Świecie nad Osą, Radzyń Chełmiński.
Przeczytaj więcej.

02.11.2011 r.

NOWE NUMERY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

W poprzednim tygodniu została zmodernizowana centrala telefoniczna w urzędzie. Cyfrowa centrala jest nowoczesna i posiada większe możliwości. Zmieniły się w związku z tym numery wewnętrzne w urzędzie, według wzoru: 100+poprzedni numer wewnętrzny. Oto wszystkie numery wewnętrznę urzędu:

numer wewnętrzny rodzaj
130 centrala
132 faks
150 burmistrz
151 sekretarz
154 skarbnik
143 USC
149 rada miejska
133 budownictwo, podziały gruntów
135 kadry, działalność gospodarcza, przetargi
139 nieruchomości, lokale
144 księgowość
160 czynsze, woda
141 podatki
148 oświata
158 gospodarka komunalna
142 ewidencja ludności
136 rolnictwo
157 obrona cywilna, informatyka
147 biblioteka
138 kierownik MGOPS
161 księgowość MGOPS
137 pomoc społeczna
134 świadczenia rodzinne
153 wodociągi

13.10.2011 r.

GOŁĘBIEWO MA ZMODERNIZOWANĄ DROGĘ

Wzorem lat poprzednich Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2011 wykonała modernizację kolejnego odcinka drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołębiewo, w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 355 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 86.171,99 zł z czego w ramach dotacji uzyskano kwotę 17.750,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

10.10.2011 r.

PiS PRZED PO - WYNIKI W GMINIE

Prawo i Sprawiedliwość przed Platformą Obywatelską. Polskie Stronnictwo Ludowe trzecie. Tak zagłosowali mieszkańcy miasta i gminy Radzyń Chelmiński. Frekwencja w gminie wyniosła 31,21% i była niższa od ogólnopolskiej. Wyniki głosowania mieszkańców gminy na senatorów w infografice.

09.10.2011 r.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

Punktualnie o godzinie 7:00 wszystkie pięć lokali wyborczych zostało otwartych dla 3809 uprawnionych wyborców. Frekwencja z godziny 9:00 wyniosła 2,47%. Na zdjęciu: głosy na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu RP oddają mieszkańcy uprawnieni do głosowania w Zielnowie. Najmłodsi mieszkańcy gminy uczą się demokracji.

Frekwencja z godziny 14:00 w naszej gminie wyniosła 16,33%.
Frekwencja z godziny 18:00 w naszej gminie wyniosła 26,14%.

12.09.2011 r.

ZAPRASZAMY W SOBOTĘ NA FESTYN - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

02.09.2011 r.

DOŻYNKI NA FOTOGRAFII

W uroczystych dożynkach przed zamkiem radzyńskim uczestniczyło wielu zaproszonych gości i mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy do przypomnienia sobie wspaniałych chwil spędzonych przy muzyce Eleni. Fotografie dostępne są w galerii Dożynki 2011.

24.08.2011 r.

OSTRZEŻENIA O BURZACH

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o możliwości wystąpienia burz podczas których opady deszczu wyniosą od 15 do 25 mm (lokalnie 40 mm), a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 90km/h. Możliwe wystąpienie lokalnie gradobić, utrudnień komunikacyjnych, zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenia pożarowe, zagrożenia życia od uderzenia piorunów oraz łamanie gałęzi.

23.08.2011 r.

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI 2011

25.07.2011 r.

27.07.2011 r.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o występowaniu w dniu 25.07 oraz w nocy intensywnych opadów deszczu od 30 do 40 mm. W dniu 27.07 przewiduje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 15 do 20 mm. W godzinach popołudniowych lokalnie możliwa burza.

20.07.2011 r.

OSTRZEŻENIA O BURZACH

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o możliwości wystąpienia burz podczas których opady deszczu wyniosą od 15 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 75km/h. Możliwe wystąpienie gradobić, utrudnień komunikacyjnych, zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenia pożarowe, zagrożenia życia od uderzenia piorunów oraz łamanie gałęzi.

14.07.2011 r.

ZAPISY DLA SENIORÓW 50+

W Radzyniu ruszają zapisy dla wszystkich chętnych chcących wziąźć udział w Regionalnym Programie Aktywności Fizycznej Seniorów. Informacje i zapisy prowadzone będą osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju numer 21 lub telefonicznie pod numerem telefonu 56 6886087 wewnętrzny 48.

Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu, zwiększenie wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, przygotowanie trenerów do pracy z ludźmi po 50 r.ż., dzięki ćwiczeniom ruchowym uczestnicy programu będą mogli zachować sprawność fizyczną i samowystarczalność do późnej starości.

22.06.2011 r.

WAKACJE! LIST DO DZIECI OD RZECZNIKA

Wczoraj (21 czerwiec) rozpoczęło się astronomiczne lato. Potrwa do 23 września. W szkołach trwają uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2010/2011. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, skierował do uczniów list z tej okazji: pobierz list rzecznika praw dziecka.

22.06.2011 r.

RADZYNIANKA MISTRZEM !

Zawodnicy LGKS Radzynianki Radzyń zostali mistrzami zakończonych rozgrywek juniorów starszych (grupa toruńska). W ostatnim meczu zremisowali z ostatnim zespołem tabeli i z przewagą 6 punktów nad zawodnikami z Golubia-Dobrzynia rozpoczęli przygotowania do meczy barażowych o prawo startu w lidze K-P ZPN.

22.06.2011 r.

KAZIMIERZ TRYBULSKI BYŁ NA ZAMKU

W dniu 15 czerwca 2011 r. na zamku w Radzyniu Chełmińskim odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z autorem wydanej przez wydawnictwo „Region” powieści „Ballada o rycerzu Krzyża” – Kazimierzem Trybulskim.
Obecni na spotkaniu byli między innymi: Burmistrz Krzysztof Chodubski, Dyrektor Zespołu Szkół Adam Olejnik oraz Wójt sąsiedniej gminy Gruta – Halina Kowalkowska. Kaplicę zamkową pięknie przygotowali do uroczystości promocyjnej członkowie Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego. Chorągwie, miecze i tarcze stworzyły odpowiedni dla tematyki powieści klimat, a przebrani w średniowieczne stroje członkowie wspomnianego już Bractwa oraz Bractwa Rycerskiego Komturii Radzyńskiej dopełnili reszty. Po dokonanej przez autora prezentacji powieści (dodajmy, że jej akcja rozgrywa się właśnie na zamku w Radzyniu) i kilku pochlebnych wypowiedziach na temat dzieła, dziewczęta z miejscowego gimnazjum zaśpiewały kilka piosenek, czym zachwyciły wszystkich obecnych na uroczystości gości.
Warto dodać, że członkowie Bractw Rycerskich z Radzynia uświetnili też swoją obecnością promocję „Ballady o rycerzu Krzyża”, która miała miejsce dnia następnego w Bibliotece Głównej w Grudziądzu. Powieść, która w niezwykle interesujący sposób pokazuje życie codzienne braci-rycerzy na radzyńskim zamku oraz ich walkę z poganami pod koniec XIII w., turyści będą mogą nabyć u członków Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego.

16.06.2011 r.

RYSZARD BOBER SPOTKA SIĘ W GRUDZIĄDZU

24 czerwca Ryszard Bober Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na spotkanie w Grudziądzu. Dyżur w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1 w sali 12 (I piętro) zaplanowano w godzinach 10.00-11.00.

15.06.2011 r.

28 CZERWCA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

Porządek posiedzenia VIII Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wybór sekretarza obrad,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokółu z VI i VII Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
 2. Składanie zapytań przez radnych.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2010r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 6. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 9/2011 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2010r.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2010r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie powyższego wniosku.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010r.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2010r.
 11. Informacja Starosty Grudziądzkiego na temat planowanych inwestycji drogowych na drogach powiatowych oraz planowanych remontów chodników na terenie gminy Radzyń Chełmiński
 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację zadania „Budowa chodnika o długości 270m w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Książki - Dębowa Łąka w miejscowości Rywałd,
  2. wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, do gminnego zasobu nieruchomości,
  3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.,
  4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
  5. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim,
  6. ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim,
  7. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
  8. określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,
  10. przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego w budynku Nr 47 w Rywałdzie,
  11. przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki rolne Nr 45/1 o pow. 0.2400 ha, Nr 45/2 o pow. 0.2400ha, nr 45/3 o pow. 0.2300 ha położone w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński,
  12. przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 343/1 o pow. 0.0194 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady,
  13. przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 258/1 o pow. 0.0112 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jagiellończyka,
  14. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 336/7 o pow. 0.0036 ha na działki Nr 331/3 o pow. 0,0063 ha, Nr 331/4 o pow. 0,0088 ha położone przy ul. Sady w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński,
  15. powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie,
  16. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2011r.
 13. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie posiedzenia.

15.06.2011 r.

KONCERT DLA WIKTORII

Czy znacie historię małej Wiktorii ? Właśnie dla niej, w dniach 22 i 23 czerwca na Placu zamkowym w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się Sun Music Festiwal. Całkowity dochód z koncertów przeznaczony zostanie na leczenie małej pacjentki.

Dla zgromadzonej publiczności zagrają: Djs Line Up, Dj Bolek, Komodo Alex Red, Robert M, Dj Omen, Komodo (Tom Anders & Cash Interno), Dj Krist van D oraz Djs Life shov. Zabawę poprowadzi Dj Kelvin. Rozpoczęcie w środę o godzinie 16 do późnych godzin nocnych (bilety 18 zł).W czwartek, 23 czerwca od godziny 14 wystąpią: Kriso, Blue Boys, Respect, Fortex, Diadem, Masters, Kalimero, Jacaro, Avionion Dance oraz Dj Kelvin. Wstęp 12 zł.Serdecznie zapraszamy! Dajmy Wiktorii szansę.

zdjęcia: plakat 22 czerwiec, plakat 23 czerwiec.

10.06.2011 r.

KOMPUTERY DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do realizowanego projektu, zakładającego nieodpłatne zapewnienie dostępu do internetu 3,5 tysiącom gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Celem udzielenia wsparcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa, poprzez zapewnienie dostępu do internetu, technologii informacyjnych i wiedzy mieszkańcom. Wsparcie będzie realizowane w następujących formach:

1) użyczenia zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do internetu dla 2500 osób, w tym 1000 niepełnosprawnych, w tym 300 niewidomych;
2) zapewnienia dostępu do internetu dla 1000 osób w tym 400 niepełnosprawnych;
3) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, będącego uzupełnieniem określonego w punktach 1 i 2 wsparcia, w których obowiązkowo uczestniczyć będzie wnioskodawca objęty wsparciem.

Gmina Radzyń Chełmiński otrzymała do rozdysponowania 8 zestawów komputerowych (wraz z łączem internetowym) oraz 3 podłączenia do internetu. Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koordynatorem programu w naszym urzędzie jest pani Ewa Budzich. Informacje szczegółowe (pdf).

08.06.2011 r.

KOLEJNE OSTRZEŻENIA O BURZACH

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o możliwości wystąpienia w ciągu kilku najbliższych dni.burz podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 90km/h. Możliwe wystąpienie gradobić, utrudnień komunikacyjnych, zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenia pożarowe, zagrożenia życia od uderzenia piorunów oraz łamanie gałęzi.

01.06.2011 r.

OSTRZEŻENIA O BURZACH

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Chełmińskim ostrzega mieszkańców naszej gminy o możliwości wystąpienia burz do godziny 22 dnia 01.06.2011r., podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach prędkość do 65km/h. Możliwe wystąpienie gradobić, utrudnień komunikacyjnych, zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenia pożarowe, zagrożenia życia od uderzenia piorunów oraz łamanie gałęzi.

30.05.2011 r.

DZIECI Z PÓŁ EUROPY W NASZEJ SZKOLE

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim realizuje projekt „Kultura krajów europejskich” w ramach edukacyjnego programu Comenius – ” Uczenie się przez całe życie”. Projekt ten jest realizacją jednego z postulatów UE zakładającego partnerską współpracę europejskich placówek. Uczestniczą w nim oprócz uczniów i nauczycieli z Polski Grecy, Hiszpanie, Turcy i Francuzi.

W dniach od 23 maja do 27 maja br. nasza szkoła gościła uczniów i nauczycieli z czterech krajów partnerskich. Zgodnie z założeniami projektu goście poznawali kulturę, tradycje i zwyczaje naszego kraju, regionu i środowiska lokalnego. Poznali szkołę, miasteczko, zwiedzili ruiny radzyńskiego zamku, zachwycili się urokliwym, pełnym zabytków Toruniem oraz wspólnie z uczniami i nauczycielami z radzyńskiej szkoły przygotowali makietę prezentującą osobliwości wszystkich pięciu krajów. Brali także udział w codziennym życiu szkolnym uczestnicząc w normalnych lekcjach, rozmawiając i bawiąc się z uczniami podczas przerw. Podczas pobytu dzieci mieszkały u rodzin polskich natomiast dorośli w miejscowym hotelu. Goście wrócili do swoich domów poruszeni otwartością i gościnnością radzyńskiej społeczności a dla nas była to nie tylko lekcja języka angielskiego, ale przede wszystkim tolerancji i integracji, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Koordynatorem projektu w naszej placówce jest pani Paulina Wantoch – Rekowska.

29.04.2011 r.

KOLARZE NA PREMII W RADZYNIU

Jak co roku na terenie naszej gminy rozegrany zostanie 4 etap XXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. Kolarze do przejechania mają 109,5 km na trasie Grudziądz (ul. Ikara, Nauczycielska, Warszawska), Piaski, Turznice, Dębieniec, Zielnowo, Rozental, Radzyń Chełmiński (plac W. Kętrzyńskiego, Dąbrowskich, Plac Towarzystwa Jaszczurczego, Waryńskiego, Fijewo), Nowy Dwór, Okonin, Pokrzywno, Marusza, Gać, Grudziądz (ul. Warszawska, Polskich Skrzydeł, Ikara), którą pokonają trzykrotnie. W Radzyniu Chełmińskim zlokalizowana jest 2 lotna premia (przewidywany czas: godz 10:20 - 10:30). Wyścig rozpocznie sięo godzinie 9 a na metę w Grudziądzu zawodnicy przyjadą między godz. 11:30 a 12. Etap przez Radzyń jest ostatnim. Relacje z wyścigu na stronach KP Sport. Informacje o etapie dostępne tutaj: plik PDF.

22.04.2011 r.

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom gminy
i ich gościom

składa Burmistrz
i pracownicy Urzędu

22.04.2011 r.

POSADZIMY 5000 DRZEWEK

W urzędzie rozpoczęło się przekazywanie mieszkańcom sadzonek drzew i krzewów. Świerki, modrzewie i brzozy zostaną posadzone na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Jako jedni z pierwszych po młode drzewka przyjechali mieszkańcy Zielnowa, panowie Kazimierz Jaworski i Stanisław Jaworski (na zdjęciu). Planowane jest rozprowadzenie 5000 sztuk sadzonek.19.04.2011 r.

ZMIANA GODZINY SESJI

VI Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego rozpocznie się o godzinie 10:00. Porządek posiedzenia nie uległ zmianom.

14.04.2011 r.

ROLNICY POWODZIANOM

Wszyscy pamiętamy wielką powódź w maju 2010 roku. Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w Świniarach koło Płocka. "Sytuacja jest bardzo poważna. Będziemy pomagać w ewakuacji ludzi i zwierząt." - mówił rzecznik płockiej policji. 14 sierpnia 2010 roku w Zakrzewie odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego na której podjęto uchwałę o finansowej pomocy dla poszkodowanych w Świniarach. Zostały przekazane środki finansowe.
12 kwietnia 2011 roku w sołectwie Czeczewo jeździł tir - zbierał dary od rolników. To kolejna akcja pomocy powodzianom. Załadowany sianokiszonką pojechał prosto do Świniar. Burmistrz Krzysztof Chodubski, radni i sołtysi naszej gminy oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrali pieniądze na pokrycie środków transportu.
To pierwsza transza od rolników. Druga będzie wkrótce. W galerii zdjęcia z załadunku na posesji Państwa Sadowskich z Czeczewa, którzy zorganizowali własnym kosztem i sprzętem załadunek darów.

11.04.2011 r.

28 KWIETNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10:00 (a nie 11:00 jak wcześniej podano) w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

Porządek posiedzenia VI Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji.
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wybór sekretarza obrad,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
 2. Składanie zapytań przez radnych.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 5. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r.
 6. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński za 2010r.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Informacja Burmistrza z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i Gminy za 2010r.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.,
  2. ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
  3. ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim,
  4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej,
  5. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego,
  6. ważności/ nieważności wyborów do organów sołectwa w sołectwie Zielnowo,
  7. zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
  8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński,
  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński,
  10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński,
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 126/4 o powierzchni 15 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim i ustalenie za nią czynszu dzierżawnego,
  12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy (garaż) o pow. 12 m2 położonego na działce Nr 152/1 w Radzyniu Chełmińskim i ustalenia czynszu dzierżawnego.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

8.04.2011 r.

RACHMISTRZOWIE RUSZAJĄ DO MIESZKAŃCÓW

Od 8 kwietnia 2011r do mieszkań i domów w całej gminie zapukają rachmistrzowie spisowi. Realizują oni zadania związane z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Głównym celem spisu jest zebranie informacji na temat liczby ludności Polski, sytuacji demograficznej oraz poznanie zmian zachodzących w procesach społecznych i demograficznych. Na terenie gminy Radzyń Chełmiński upoważnionymi osobami do wywiadu spisowego są Ewelina Nowakowska i Monika Frankiewicz. Rachmistrzowie posiadają legitymacje ze zdjęciem. Legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym. Od 8 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzane będą także wywiady telefoniczne. Mieszkańcy mogą dokonać samospisu za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://form.spis.gov.pl.

4.04.2011 r.

KOLOR KRÓW NIEISTOTNY

Wiadomość z dnia 1 kwietnia okazała się żartem Prima Aprilisowym. Wszystkim mieszkańcom życzymy uśmiechu i pogody ducha na co dzień.

1.04.2011 r.

DOTACJE DLA ROLNIKÓW

Gmina wygrała konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego na dopłaty dla rolników produkujących mleko. Tradycją naszych terenów są krowy tzw. holenderki albo graniaste czyli czerwono-białe. Ci z rolników którzy posiadają takie pogłowie muszą złożyć wniosek w urzędzie aby uzyskać częściowe zwolnienie z podatku, którego wysokość zależna będzie od ubarwienia zwierzęcia. Pracownicy urzędu w ciągu 7 dni od złożenia wniosku sprawdzać będą ubarwienie krów. Na tej podstawie oszacowana zostanie wysokość zwolnienia.

31.03.2011 r.

ZAMEK Z WWW

Zamek w Radzyniu Chełmińskim to perła regionu. Jest się czym chwalić. I choć minęły czasy, kiedy w mieście gościliśmy Pana Samochodzika, to nadal przyciąga wielu turystów. Miło jest nam donieść, że już w kwietniu bramy zamku się otworzą dla zwiedzających. Więcej informacji uzyskać można na nowo powstałej stronie o zamku: www.zamczycho.pl.

24.03.2011 r.

17 LAT TEMU

W marcu 1994 roku ukazał się numer 8 Gazety Radzyńskiej - lokalnego dwumiesięcznika, redagowanego przez MGOK. Wydawcą było Towarzystwo Miłośników Radzynia Chełmińskiego. Redaktorem naczelnym zespołu był Marian Gładyszewski. Profesjonalny skład i druk zapewniały Wąbrzeskie Zakłady Graficzne. Gazeta kosztowała w 1994 roku 5000 zł, ale warto przypomnieć, że na przełomie 1994/95 roku w Polsce była denominacja (w proporcji 10000:1). Co interesowało naszych mieszkańców 17 lat temu? Obok stałych punktów (Kto jest kim w naszej gminie, Samorząd Gminny), wiele miejsca poświęcono aktualnościom, a w marcowym numerze podsumowano pierwszy semestr w radzyńskiej szkole (fotokopie na zdj.). Wydrukowano także pracę polonistyczną uczennicy klasy VIIIb Anieli D. pt. 'Mój chłopak i ja za lat...dziesięć', a także znalazło się miejsce dla ciekawostek historycznych.

21.03.2011 r.

PRZEDSZKOLAKI SZUKAŁY WIOSNY

Dziś (21 marca 2011r.) rozpoczyna się wiosna. W pierwszy jej dzień dzieci przedszkolne z Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim machając kolorowymi kwiatami szukały wiosny w całym mieście. Na pewno ją znalazły. Także meteorolodzy potwierdzają, że zima już nie wróci. Ciekawostką jest, że w następnych latach, aż do roku 2047 pierwszy dzień wiosny będzie zawsze 20 marca.


10.03.2011 r.

DZIEŃ KOBIET W OSP

8 marca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie integracyjne zespołu Harmonia oraz członków Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet. Burmistrz Krzysztof Chodubski złożył życzenia wszystkim paniom oraz wręczył kwiaty.

10.03.2011 r.

ZWYCIĘŻYLI OLDBOJE Z ELBLĄGA

5 marca 2011r. na sali zespołu szkół odbył się X Turniej Halowy Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. W turnieju wzięło udział 8 zaproszonych zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy, z których do półfinałów awansowały dwie najlepsze ekipy. W wielkim finale spotkały się: Oldboy Świecia nad Osą i Amatorzy Elbląg. Puchar wręczył Burmistrz Krzysztof Chodubski piłkarzom z Elbląga, którzy wygrali 1:0. Trzecie miejsce zajęła drużyna Wałszy Pieniężno.Andrzej Jankowski z Oldboy Grudziądz okazał się najskuteczniejszym strzelcem - zdobył 5 goli.

09.03.2011 r.

ROLNICY - CZAS NA WYBORY

3 kwietnia 2011 roku odbędą się wybory do izb rolniczych. To dla rolników ważne wydarzenie, bo wybiorą swoich reprezentantów, którzy będą dbać o ich interesy. Na terenie naszej gminy do objęcia są 2 mandaty, a kandydaci mogą się zgłaszać do 14 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na podstronie Komunikaty Urzędu.

03.03.2011 r.

UZNANIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1 marca 2011 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej pracownik urzędu - Krystian Sumiński - otrzymał z rąk Wojewody Ewy Mes złoty medal za zasługi dla obronności kraju. W uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli przedstawiciele Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz administracji samorządowej. O Obronie Cywilnej i obszarze działań, jakie w swojej codziennej pracy podejmuje Krystian Sumiński można więcej przeczytać w zakładce Obrona Cywilna.

24.02.2011 r.

ZDOBĄDŹ KOMPUTEROWE PRAWO JAZDY

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja w okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2012 r. realizuje projekt "e-pracownik", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie szesnaście bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi Internetu. Ich ukończenie daje możliwość uzyskania bezpłatnie certyfikatu ECDL e-Obywatel honorowanego w całej Europie. W okresie od kwietnia do marca 2012 r. w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Świeciu, Brodnicy, Wąbrzeźnie, Radziejowie, Tucholi, Chełmży, Rypinie, Golubiu-Dobrzyniu, Kowalewie Pomorskim, Łasinie, Jabłonowie Pomorskim odbędą się 40 godzinne praktyczne zajęcia stacjonarne oraz 20 godzinne szkolenia e-lerningowe. W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział osoby pracujące w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, zatrudniającym od 1 do 250 pracowników. W ramach projektu organizatorzy zapewniają profesjonalne przeprowadzenie zajęć w salach komputerowych, pracę każdej osoby na oddzielnym komputerze, podręczniki, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek i napoje podczas przerw oraz miłą i bezstresową atmosferę. Wszystkie zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu, w godzinach od 16:00 do 20:00. Pierwszy nabór uczestników szkoleń prowadzony jest do dnia 31 marca 2011 r. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 56 688 74 52 / 789 092 043 lub znaleźć na stronie internetowej www.e-misja.org.pl. Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja jest organizacją pozarządową, która podejmuje działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji informatycznych mieszkańców regionu. Od 2007 roku przeprowadziła 48 szkoleń, w których wzięło udział 500 osób. Stowarzyszenie ma więc duże doświadczenie w tym zakresie. Ponadto organizowane kursy cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników. (Autor: Anna Szatkowska)

23.02.2011 r.

MIESZKANKA RADZYNIA OBCHODZIŁA 102 LATA !

W dniu 7 lutego 2011 roku swoje 102 urodziny obchodziła mieszkanka Radzynia Chełmińskiego, Pani Jadwiga Sontowska. Z tej okazji wizytę uśmiechniętej jubilatce złożył Burmistrz Krzysztof Chodubski. Wraz z życzeniami zdrowia pani Jadwiga otrzymała kwiaty i kosz słodkich upominków. Do spotkania za rok!


21.02.2011 r.

NAWET 40 TYSIĘCY DOTACJI

W dniach 1 - 14 marca 2011 r. trwać będzie nabór osób, które chcą otrzymać do 40 tys. zł dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. O dotację starać się mogą wszystkie osoby w wieku 18-64 lat, zarówno pracujące jak i
niepracujące z województwa kujawsko-pomorskiego, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu oraz więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce "Zostań Przedsiębiorcą"

Najbliższy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości, w którym można składać
formularze zgłoszeniowe zlokalizowany jest w:
* Punkt Wspierania Przedsiębiorczości Płużnica, 87-214 Płużnica, Tel. 056 687-39-09, 56 688-75-20, adres e-mail pwp.pluznica@trgp.org.pl
* Punkt Wspierania Przedsiębiorczości Brodnica, Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Al. Leśna 2, 87-300 Brodnica, Tel. 56 49-40-181 , adres e-mail pwp.brodnica@trgp.org.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21.02.2011 r.

ADMIN I KIBIC RADZYNIANKI POSZUKIWANY

Redakcja strony radzyniankajr.futbolowo.pl zwraca się z prośbą do internetowych kibiców LGKS „Radzynianka” Radzyń Chełmiński, którzy chcieliby pomóc w prowadzeniu strony. Chętni otrzymają uprawnienia do zarządzania treścią strony, a sama obsługa jest bardzo prosta. Przewidzieliśmy dwa miejsca dla nowych adminów, a mianowicie potrzebujemy fotoreportera, który miałby zajmować się galeria strony i reportera, który zamieszczałby zapowiedzi i relacje meczów. Osoby te miałyby zapewnione miejsce w busie na mecze wyjazdowe! Więcej informacji pod numerami Gadu-Gadu: 6577382 i/lub 396798. Zapraszamy!

21.02.2011 r.

KONKURS MALARSTWA

Rozpoczął się "otwarty" konkurs malarstwa pod tytułem "CZŁOWIEK - EMOCJE", którego celem jest pozyskanie prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie, poszukiwanie indywidualności twórczych. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby tworzące. Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich. Należy je dostarczyć organizatorowi w terminie do 31 marca 2011 r. W regulaminie na stronie www.EMOCJE.art.pl znajdziemy: - szczegółowy opis konkursu, - zasady nadsyłania prac, - wykaz nagród, - terminy poszczególnych etapów. Portal EMOCJE.art.pl współtworzy nowy nurt konkursów malarskich. O ostatecznym wyniku konkursu zdecydują Głosujący na specjalnie przygotowanej witrynie internetowej. ZAPRASZAMY w imieniu organizatorów.

17.02.2011 r.

1 MARCA SESJA RADY MIASTA

Zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

 

Porządek posiedzenia V Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji. a/ stwierdzenie quorum, b/ wybór sekretarza obrad, c/ przedstawienie porządku obrad, d/ przyjęcie protokółu z III i IV Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
 2. Składanie zapytań przez radnych.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.,
  2. wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński w 2012 roku,
  3. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Radzyniu Chełmińskim,
  4. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych – sołectw (sołtysów i rad sołeckich),
  5. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych – osiedli,
  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński,
  8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński,
  9. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  10. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  11. uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
  12. zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali,
  13. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 275/8 o pow. 0,099 ha zapisanej w KW 26612 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński na działkę Nr 274/1 o pow. 0,0120 ha KW TO1W /00035089/3 położoną w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński.
 6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie posiedzenia.

14.02.2011 r.

POWSTANIE PARK NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH

W 2010 roku mieszkańcy gminy cieszyli się z otwarcia jednego z pierwszych w województwie Orlików. Obok zbudowane zostało boisko do piłki nożnej z trybunami na kilkaset osób. Pozostał jednak jeszcze niezagospodarowany teren. Na nim powstanie w 2012 roku piękny park sportowo wypoczynkowo rekreacyjny. Drewniany mostek przerzucony przez zbiornik wodny, latarnie i ławki, a także fontanna, a w części sportowej boisko do siatkówki plażowej i stoły do tenisa. Te elementy najprawdopodobniej będą tworzyły park. Choć jeszcze trzeba na niego poczekać, Burmistrz ma nadzieję, że w parku znajdą relaks i odpoczynek starsi i młodsi. Na rysunku wizualizacja naszego parku.

30.01.2011r.

WIELKA ORKIESTRA ZBIERAŁA

W XIX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięło udział 38 wolontariuszy, którzy kwestowali na ulicach naszego miasta. Wolontariuszką, która zebrała najwyższą kwotę 484,24 była Monika Cichocka z Rywałdu, najmłodsza uczestniczka naszej akcji Emilia Lesińska z Przedszkola zebrala 381,54 zł i byla druga. Razem zebraliśmy 5933 zł.

Jak co roku, pierwszą okazją do zbiórki pieniędzy w ramach akcji WOŚP było zorganizowanie w czwartek poprzedzający finał dyskoteki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Główne uroczystości tegorocznego finału odbywały się w niedzielę w Zespole Szkół. Przeprowadzono aukcję przedmiotów podarowanych przez ofiarodawców. Sprzedawano ciasto upieczone przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, kosz owoców, przepyszne torty, monety numizmatyczne, maskotkę Policji Polifinkę, gadżety WOŚP oraz wiele innych cennych artykułów. Nie zabrakło również przepysznej grochówki, fasolki po bretońsku oraz chleba ze smalcem, które zostały przygotowane przez panie kucharki i nauczycielki Zespołu Szkół.

Podczas tegorocznego Finału na mieszkańców naszej gminy czekały liczne atrakcje: m. in.: występ dzieci z przedszkola, pokaz form tanecznych w wykonaniu szkolnych grup cheerleaderek, pokaz przygotowany przez bractwo rycerskie, występ chóru szkolnego, demonstracja zabytkowego motocykla. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się dynamiczny pokaz sztuk walki w wykonaniu sekcji Tang Soo Do. Szczególną atrakcją było spotkanie z mistrzem Polski i v-ce mistrzem Europy w kulturystyce w kategorii open panem Tomaszem Lechem. Mistrz poprowadził krótki turniej wyciskania sztangi na ławce poziomej. Zmagania te wygrał pan Mariusz Skowroński wyciskając 55 razy pięćdziesięciokilogramowy ciężar. Gwiazdą wieczoru był piosenkarz, laureat wielu nagród krajowych i ogólnopolskich pan Sebastian Gawlik Artysta zachwycił publiczność przebojami muzyki pop.

W tym roku sztabem WOŚP złożonym z wielu osób o gorących sercach kierowały Lidia Zielińska i Ewa Chodubska – nauczycielki Zespołu Szkół.Sztab XIX Finału WOŚP składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia akcji; woluntariuszom, ofiarodawcom, sponsorom, uczestnikom Finału, pracownikom Zespołu Szkół.


Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.